Ogłoszenia

XXX Niedziela zwykła w ciągu roku 28.10.2018.R.P.

 1. Intencja  Powszechna  na m-c Listopad:

Aby  język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża

 1. Przypominamy  i prosimy, aby  nie uczestniczyć w  Halloween.

 2. Przed  Uroczystością  Wszystkich Świętych  okazja do Spowiedzi św.  przed każdą Mszą św.

 3. W  Czwartek   UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH.

Msze  św zostaną  odprawione o  godz.: 7.30, 9.30, 11.00 Suma,  po niej Procesja na Cmentarz. Wieczorna  Msza św o godz. 18.00

Przed  Cmentarzem  będzie zbierana  ofiara do Puszek,  na zabezpieczenie przed  wandalizmem i na opłatę za  wywóz śmieci i pobieraną wodę.               Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który  przy spełnieniu zwykłych warunków celem okazania  pomocy duszom w Czyśćcu cierpiącym w poszczególnych  dniach od 1-8 listopada nawiedzą pobożnie cmentarz i  przynajmniej w myślach pomodli się za zmarłych

W  Piątek  Wspomnienie  Wszystkich Zmarłych.  Msze o godz. 8.00;16.30 i o godz.: 1800  Po  Mszy  św. rannej  procesja żałobna dookoła  kościoła.

W  ten  dzień   z racji I Piątku nie będzie  Mszy św wotywnej.

Będzie  te z okazja  do Spowiedzi św.  by ofiarować Komunię św w intencji  dusz w Czyśćcu cierpiących

Otrzymaliśmy  książeczkę pt:  „Modlitwy za dusze  Czyśćcu cierpiące-jak  pomóc zmarłym”. Z niej  możemy się dowiedzieć czym  jest Czyściec, oraz o genezie  modlitwy za zmarłych. Jest do nabycia  w Zakrystii.

W Sobotę  nawiedzenie  chorych w parafii  od godz. 8.30

 1. Zapraszamy   do udziału w  Nabożeństwach  Różańcowych do  Środy  włącznie po Mszy  św. Dziś Nabożeństwo  o godz. 15.00

   6.    Zdrowasiek  za zmarłych  i jednorazowych  i rocznych do skrzynki  z napisem „

Wypominki”.  Kartki  na Zdrowaśki  są  wyłożone  na stolikach  przy wyjściu z

          kościoła. Przy  zdrowaśkach całorocznych  zaznaczamy na kartce, które  są roczne.

          Prosimy również,  gdy wychodzi się z  cmentarza o zamykanie  bramki

           wejściowej.

   7.   „Bóg  zapłać” tym  pani z ulicy Fund VI ABC  za wysprzątanie kościoła.                              

„Bóg  zapłać’  za ustrojenie  kwiatami kościoła.  Proszę o sprzątanie  Kościoła w

 tym tygodniu  panie z ulicy  Transportowców, a  w przyszłym tygodniu  

       panie z  ulicy Fund VII

8.    Rozprowadzamy  dziś kolejny nr.  czasopisma: „Gość Niedzielny”,  „Mały Gość

      Niedzielny”  Niedziela”, „  Idziemy”..  i „Miłujcie  się”.

   9.    Intencje  Mszalne w  tym tygodniu:  na osobnej karcie.

  10.  W przyszłą Niedzielę 4  listopada będzie na Mszach  św będzie głosił kazania

          ks. e Zgromadzenia  ks. Oblatów. Po Mszy św.  będzie rozprowadzał

          kalendarze na  rok 2019.    


XXVIII Niedziela zwykła w ciągu roku 14.10.2018.R.P.

 1. O  godzinie  15 odmówimy  Różaniec w intencji  młodzieży z

    biednych  rodzin, a pragnących  się uczyć

 1. W  tym  tygodniu  obchodzimy:

  Poniedz:            Wspomnienie  Św. Teresy od Jezusa, dz. i dr.

                            Kościoła

  Wtorek:            Wspomnienie  Św. Jadwigi Śląskiej

        Środa:               Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego                       

                                   bpa i męczennika.

                                   Po Mszy św. Różaniec połączony z Nowenną  

                                   do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

        Czwartek:         ŚWIĘTO Św. Łukasza Ewangelisty  patrona

                                   Służby Zdrowia

                                   Po  Mszy  św. godzinna  Adoracja

                                   Najświętszego Sakramentu i odmówimy  

                                   Różaniec w intencji Służby Zdrowia

        Sobota:              Wspomnienie   Św. Jana Kantego, prezbitera .

        Niedziela:          W przyszłą  Niedziele  modlić  się będziemy  w

                                    intencji Misji.

 1. Przy  drzwiach wyjściowych  będą postawione skarbonki,  do których można składać ofiary  pieniężne na rzecz młodzieży, tzw  Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  

Są  również  na stolikach  wyłożone do nabycia  czasopisma: „Gość  Niedzielny”,  „Niedziela”,  „Mały  Gość Niedzielny”.  „Idziemy”.

 1. Nabożeństwo  Różańcowe codziennie  po Mszy św. 18.00

     W Niedzielę  Nabożeństwo  Różańcowe o godz.  15.00.

 1. Bóg  zapłać  tym, którzy  posprzątali kościół.  

 Proszę  o sprzątanie   kościoła w nadchodzącym  tygodniu

 Parafian  z ulicy Cementowej i Maszynowej  a w przyszłym tygodniu parafian z  ul Panie z ul Fund VI ABC

                              7. Tak  jak w  ubiegłych  latach będę  osobiście chodził  z Opłatkiem

                                    po domach, aby was prosić o ofiary  na dalsze prace związanych

                                    z pracami w kościele i proszę was  drodzy parafianie,

                                   abyście nie ulegali tym którzy przychodzą  rozprowadzać opłatek

                                   tłumacząc się. że mają zgodę na  rozprowadzenie opłatka od ks.

                                   proboszcza. takiej zgody nie wydałem.

                                   Dziś zbieramy ofiary pieniężna na  Fundusz Stypendialny

                                   Fundacji: „Dzieło No

 1. Intencje  Mszalne w  tym tygodniu  - na osobnej karcie

                                9.Komunikaty  są  wywieszone  w gablotce.

XXVII Niedziela zwykła w ciągu roku 07.10.2018.R.P.

 1. W  tym  tygodniu  obchodzić  będziemy:

Wtorek:         O  godz.  18.00 Msza św., a po  niej katecheza dla

                       kandydatów do bierzmowania.

Środa:            Parafia  św. Maksymiliana  w Gdańsku Suchaninie  w tym

                       dniu będzie obchodziła Odpust  parafialny pod tym

                       wezwaniem. Sumę Odpustową tam o  godz. 18.00 odprawi

                       ks. Arcybiskup Metropolita Gdański,  który dokona

                       poświęcenia tablicy pamiątkowej za koronację Matki Bożej

                       Częstochowskiej i na stulecie Niepodległości Polski

                       U  nas Nowenna  do Matki Bożej  Nieust. Pomocy połączona

                       z Różańcem po Mszy św wieczornej.  

Czwartek       Po  Mszy  św. wieczornej  godzinna Adoracja  Najświętszego

                       Sakramentu

                     Sobota:           Wspomnienie Bł.  Honorata Koźmińskiego  prezbitera

                                             Nabożeństwo Różańcowe połączone będzie z

                                             nabożeństwem Fatimskim. Prosimy o przyniesienie  świec

                                             na procesję dookoła kościoła.

               3.  W przyszłą Niedziele  obchodzić będziemy   kolejny XVIII   Dzień Papieski  

     pod hasłem:  „Promieniowanie Ojcostwa”.

Tak  jak w  ubiegłym  roku tak i  w tym roku w  tym dniu

Odbędzie  się kwesta  - zbiórka pieniędzy  na cele stypendialne dla  uzdolnionej młodzieży będących  stypendystami Fundacji: „Dzieło  Nowej Ewangelizacji”.  Polecamy  to waszej  ofiarności.

KWESTUJĄCY  BĘDĄ MIELI PUSZKI  ZAPLOMBOWANE, DO KTÓRYCH  BĘDZIEMY MOGLI SKŁADAĆ SWE  OFIARY.

Podczas  Mszy św.  wieczornej o  godz. 18.00 będziemy  gościć siostrę Katarzynę Antolak  z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Koszalinie, która  opowie o jednej z form nowej Ewangelizacji – o Apostolacie Pielgrzymujące Matki Bożej

4.  Nabożeństwo  Różańcowe dziś  o godz. 15.00, i  tak w każdą Niedzielę  

m-ca  Października. W  ciągu tygodnia Nabożeństwo  Różańcowe będzie odprawiane  po Mszy św. o godz.18.00.

5„   Bóg zapłać” za  posprzątanie i za ustrojenie kwiatami  kościoła na m-c

      Różańcowy  paniom z ulicy  Smęgorzyńskiej cz II

                     Proszę o sprzątania  kościoła w tym tygodniu panie  z ulicy

                    Fund V AB, a w przyszłym  Tygodniu panie z ul Cementowej i Maszynowej

              6.   Opłatek  będzie rozprowadzany  tak jak w ubiegłym roku.  Będę chodził z

                    opłatkiem, aby upraszać  dalsze ofiary na budowę naszego  kościoła.

                    Apeluję aby nie brać  opłatka od tych, którzy  nachodzą nas w domach,

                    tłumacząc że mają pismo  od księdza proboszcza na rozprowadzanie  

                    opłatka.

                    Nikomu takiego pisma  na rozprowadzenie Opłatka    nie udzieliłem

               7. Rozprowadzamy  kolejny nr czasopism:  „Gość  Niedzielny”,„Niedziela”,  

„Idziemy”.

8.  Komunikaty są wywieszone  w gablocie.

9. Intencje  Mszalne w  tym tygodniu  na osobnej karcie.


XXVI Niedziela zwykła w ciągu roku 30.09.2018.R.P.

 1. Intencje  Apostolstwa  Modlitwy na m-c  Październik:

Ogólna:    Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i  

                 były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i  

                 tych, którzy nie mają głosu.

 1. W  tym  tygodniu  obchodzimy:

Poniedz:          Wspomnienie  Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus,

                          dziewicy i doktora kościoła.

                          Od 1 października rozpoczynamy  odprawianie

                          Nabożeństw Różańcowych, które będą odmawiane

                          od Poniedziałku  do  Soboty  po Mszy św.  o godz.

                          18.00, zaś w Niedzielę o  godz.  15.00

                          Dzieci do przyjęcia ks. Janusz  zaprasza do

                           uczestnictwa w Nabożeństwie w Środę  na Mszę św.  i

                          Różaniec. W inne dni ks.  Janusz prosi aby dzieci

                          do przyjęcia odmawiały Różaniec  z rodzinami w

                          domu.  Zapraszamy  do uczestnictwa w  Nabożeństwie

                          Różańcowym wszystkich parafian.

                          Ks. Janusz prosi aby wszyscy  ministranci i

                          Lektorzy obowiązkowo uczestniczyli  we Mszy św.

                          w ciągu tygodnia i Nabożeństwie  Różańcowym.

                          Prosi również aby rodzice zmotywowali  chłopców do

                          służby Bożej.

Wtorek:           Świętych Aniołów Stróżów  

      Środa:              Po Mszy  św. Nabożeństwo  Różańcowe połączone  z

                               Nowenną do Matki Bożej Nieust. Pomocy

      Czwartek:       Wspomnienie  Świętego Franciszka  z Asyżu. Odpust

                                w parafii św. Franciszka w Gdańsku  Emaus.

                                Suma tam o godz. 18.00.

                                W tym Dniu przypada dzień imienin  papieża

                                Franciszka. Pamiętajmy o modlitwie  w Jego

                                intencji

                                Po Mszy św. godzinna Adoracja Najśw. Sakramentu,

                                 gdzie będziemy się modlili o nowe powołania kapłańskie

                                i zakonne z racji I Czw. M-ca

       Piątek:             Wspomnienie  Świętej Faustyny  Kowalskiej,

                                dziewicy.

                                Od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego  

                                Sakramentu, podczas której odmówimy  Koronkę

                                do Miłosierdzia Bożego i Litanię  do Miłosierdzia

                                Bożego. Będzie też okazja do Spowiedzi  św. dla

                               dzieci i młodzieży.

                               Na zakończenie ponowimy akt poświęcenia  się

                               Najśw. Sercu Pana Jezusa

        Sobota:          Od  godz. 8.30 nawiedzenie chorych w parafii. Po

                               Mszy św. wobec wystawionego Najświętszego

                               Sakramentu ponowimy Akt ofiarowania się

                               Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Pannie

        Niedziela:      Przypada Wspomnienie Najświętszej  Maryi Panny

                               Różańcowej.

                               Dzieciom do przyjęcia poświęcimy  

                                Różańce w tym dniu podczas Mszy  św. o godz.

                              11.00. Zapraszamy ich i rodziców  na Mszę św.

6.  Spotkanie dla  bierzmowanych  w Wtorek. Najpierw Msza św.  po niej

     Katecheza, w Piątek zaś, Msza św. o  18.00 dla Oazy i po niej spotkanie. .

                        7.   Bóg  zapłać za  sprzątanie kościoła  parafianom z ulicy Fund IV ABC   i

                              za wystrój kwiatami na dzisiejszą .Niedzielę. Proszę  o sprzątanie

                             kościoła w tym tygodniu parafian  z ulicy Smengorzynskiej cz. II-a,                                                  

                             a przyszłym tygodniu panie z  ulicy Fund V A, B   

                        8.   Intencje  Mszalne w  tym tygodniu:  na osobnej karcie

9.   Rozprowadzamy  kolejny nr czasopism:  „Gość Niedzielny”,

     „Niedziela”,  „Mały Gość Niedzielny”  i „Idziemy”

Czasopisma  są wyłożone na  stolikach przy wyjściu,  gdzie można je

nabyć.

                      10.  Dzisiaj po  Mszy św o godz.  14.00 w kościele spotkanie  

                             organizacyjne pielgrzymów wyjeźdżających  do Włoch.

XXV Niedziela zwykła w ciągu roku 23.09.2018.R.P.

XXV  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A   -  23.09.2018 R.P..

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

                         Z a p o w i e d z i p r z e d ś l u b n e

                      Są wywieszone w gablocie. Proszę się z nimi zapoznać. Proszę tez o  

                      modlitwę w intencji tych którzy Pragą zawrzeć małżeństwo.

 1. W  tym  tygodniu  obchodzimy

Niedziela:       Dziś  łączymy  się w modlitwie  z wszystkimi        

                       rodzinami zebranymi na  Jasnej Górze

                       odnawiających swe  śluby  małżeńskie.

Środa:            Po  Mszy  św. wieczornej  Nowenna do Matki  Bożej

                                  Nieustającej  Pomocy.

Czwartek:      Wspomnienie  Świętego Wincentego a Paulo prezbitera.

                          Po  Mszy  św. wieczornej  godzinna Adoracja  

                          Najświętszego  Sakramentu

Piątek:            Wspomnienie  Świętego Wacława, męczennika

                                   Sobota:           ŚWIĘTO  Świętych  Archaniołów:  Michała,

                                                           Gabriela i Rafała.

                                 Niedziela           W  tym  dniu Odpust  parafialny ku  czci św.

                                                            Teresy od Dzieciątka Jezus w parafii w Gdańsku.    

                                                            Suma tam o godz. 12.00

                     2.  Spotkanie  dla kandydatów do  bierzmowania we Wtorek  na  Mszy  św.

                          o godz 18.00, zaś spotkanie  organizacyjne Oazy w Piątek o  godz.

                          19.00

                     3. Bóg  zapłać  za sprzątnięcie  kościoła parafianom  z ul Smęgorzyńskiej  

                         cz I .Prosimy o sprzątanie  w tym tygodniu kościoła parafian  z ulicy

                         Fund IV ABC, w przyszłym  tygodniu panie z ul Smęgorzyńskiej  cz II

                    4. „Bóg zapłać” za  ofiary pieniężne złożone w ubiegłą  Niedzielę na

                         budowę kościoła. Zebrano 5816,68 zł.  Bóg Zapłać za ofiary pieniężne

                         składane również na konto  bankowe. Na rachunek bankowy  w

                         ubiegłym m-cu wpłynęło 1340 zł.

                     5. Rozprowadzamy  kolejny nr czasopisma:  „Gość Niedzielny”,

                          „Niedziela, „Idziemy.” i „Mały  Gość Niedzielny

                     6.  Pozostałe   k o m u n i k a t y  są wywieszone w gablocie

                     7. Intencje  Mszalne na  osobnej karcie

XX Niedziela zwykła w ciągu roku 19.08.2018.R.P.

XX  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A - 19.08.2018 R.P.

                      = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

                          

 1. Z a p o w i e d z i  p r z e d ś l u b n e:

Wywieszone  są w gablocie.  Prosimy o zainteresowanie  się zapowiedziami, a także o  modlitwę w intencji pragnących zawrzeć  małżeństwo

 1. O g ł o s z e n i e

 1. W  tygodniu  obchodzimy:

Poniedziałek:    Wspomnienie  Św. Bernarda , opata i dr. Kościoła

Wtorek:             Wspomnienie  Św. Piusa X papieża   

Środa:                Wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Królowej

                                                    O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św.

pogrzebowa  za śp. Stanisławę  Stankiewicz

                           Po  Mszy  św. wieczornej  Nowenna do Matki  Bożej

                           Nieustającej Pomocy.  

      Czwartek:\        Po  Mszy  św. godzinna  Adoracja Najświętszego

                                 Sakramentu

                                 Zapraszamy parafian do udziału w  Adoracji

                                 Najświętszego Sakramentu.

      Piątek:              ŚWIĘTO Św. Bartłomieja Apostoła

      Niedziela:         UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI  PANNY

                                 CZĘSTOCHOWSKIEJ

                                 Odnawiać będziemy w tym dniu Śluby  Jasnogórskie

                    2. „Bóg zapłać” za  sprzątnięcie  kościoła i przygotowanie  

     dekoracji  w kościele parafianom  na Uroczystość Wniebowzięcia  

      Najświętszej  Maryi Panny

Proszę  o sprzątanie  kościoła w tym tygodniu  parafian z ul Kartuskiej  459 A,B,C i bez numeru blok,  a po niej z ul Egiertowskiej

3.  Intencje  Mszalne w  tym tygodniu:  na osobnej karcie.

                   4.  Czasopisma  „Gość Niedzielny”,  „Niedziela, „Idziemy”  są wyłożone na

     stolikach   przy wyjściu  z kościoła.


XIX Niedziela zwykła w ciągu roku 12.08.2018.R.P.

                XIX N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A - 12.08.2018 R.P.

                = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 1. Z a p o w i e d z i  p r z e d ś l u b n e:

Zapowiedzi  są wywieszone  w gablotce, Proszę  o zapoznanie się z nimi.  Proszę także o modlitwę w intencji  pragnących zawrzeć Sakrament małżeństwa

 1. O g ł o s z e n i a:

 1. W  tym  tygodniu  obchodzimy:

Poniedziałek:  Po  Mszy  św wystawienie  Najświętszego Sakramentu  i

                         odmówimy Różaniec, po czy  procesja z figurka Matki Bożej  

                         Fatimskiej dookoła kościoła. Podczas  procesji odśpiewamy

                         Litanie do Matki Bożej Loretańskiej.

                         Przypada w tym dniu dzień  urodzin ks. Arcybiskupa

                         Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka  Głódzia. Pamiętajmy

                        o modlitwie

Wtorek:          ŚWIĘTO  Rocznicy  poświęcenia kościoła archikatedralnego w

                        Gdańsku Oliwie

Środa:              UROCZYSTOŚĆ WNIEBOOWZIĘCIA  NAJŚWIĘTSZEJ

                         MARYI PANNY

                         Msze  św. zostaną odprawione  w porządku Niedzielnym o  godz.

                         7.30, 9.30, 11.00 i o godz. 18.00.  Po Mszach św.

                         Błogosławieństwo wieńców i  wiązanek z zebranych zbóż i  

                         kwiatów.

Czwartek:       Po  Mszy  św. godzinna  Adoracja Najświętszego  Sakramentu,

                         na która zapraszamy parafian..

Piątek:             Wspomnienie  Świętego Jacka prezbitera.                        

     2.  Pamiętajmy w swoich modlitwach o pielgrzymach zmierzających na Jasną Górę

     z różnych  zakątków naszej  Ojczyzny.

Pamiętajmy  również o tym  że m-c sierpień  jest miesiącem trzeźwości  narodowej. Warto o tym pamiętać  nie tylko w modlitwach, ale i dokonywać  pewnych wyrzeczeń. Postawa abstynencji umożliwia  budowanie przestrzeni,

w  której  mogłyby  odnaleźć się  osoby pragnące  zerwać z nałogiem,  bądź chcące skutecznego  wytrwania w podjętych zobowiązaniach.   

      3.   W  przyszłą  Niedzielę  kolekta  jest przeznaczona  na dalsza budowę. Kościoła.

     Tak jak  było to informowane  trwają prace przy wykonywaniu  chrzcielnicy i

     dlatego ta  zbiórka jest  przeznaczona na  ten cel. Gorąco polecam  waszej

     ofiarności

      4.   Bóg  zapłać  za posprzątanie  kościoła parafianom  z ulicy Szafranowej

           Bóg zapłać za  ustrojenie kościoła  kwiatami.

      5.  Prosimy o sprzątanie   kościoła w tym nadchodzącym  tygodniu panie z ulicy

           Jaśminowy Stok  a w przyszłym tygodniu  panie z ulicy Kartuskiej  bloki 459

           A,B, C i bez  oznaczenia

      6. Komunikat -  odczytać

      7.  Rozprowadzamy  kolejny nr czasopisma:  „Gość  Niedzielny”  i  „Niedziela”, i  

          „Idziemy” Czasopisma są  wyłożone na stoliku.  przy wyjściu z kościoła,  skąd

            można je nabyć

       8. Intencje  Mszalne w  tym tygodniu:  na osobnej karcie.    

XVII Niedziela zwykła w ciągu roku 29.07.2018.R.P.

         XVII   N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A - 29.07.2018. R.P.

        = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

                  A. Z a p o w i e d z i  p r z e d ś l u b n e są  wywieszone w gablotce.

                   Proszę o zapoznanie  się z nimi, a także  o modlitwę w intencji   

                   pragnących zawrzeć sakrament  małżeństwa.

  

                  B.  O G Ł O S Z E N A   

1.   Intencja  Apostolstwa  Modlitwy na m-c  Sierpień: „Aby wielkie wybory

                                            ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb

                                            ludzkości

2.  Witamy  księdza Juliana Noga, dyrektora domu Opieki: „Złota Jesień”,  

    wygłosi  Słowo Boże  i będzie zbierał ofiary  do puszki na działalność swego

    domu.

    Dziś  także po  Mszach św.   poświęcenie pojazdów  samochodowych Przy

    Poświęceniu  będziemy zbierali  ofiary pieniężne na  zakup środków

    transportowych  dla misjonarzy. Co  zrealizowano za zebrane  pieniądze w

    ubiegłym  roku na ten  

     cel. Przeczytać  komunikat.

             3.   W  tym  tygodniu  obchodzimy:

                       Wtorek:         Wspomnienie  św Ignacego z  Loyoli, prezbitera

                                               W tym dniu przypada 34 rocz. śm. Biskupa Gdańskiego  

                                               Lecha Kaczmarka. Módlmy się w jego intencji

                       Środa:             Wspomnienie  ŚW. Alfonsa Marii  Liguoriego, bpa i dr  

                                               Kościoła.

                           Po  Mszy  św. Nowenna  do Matki Bożej  Nieust. Pomocy.

                           Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie  wszystkich którzy

                           zginęli w powstaniu Warszawskim   w 1944 r.

         Czwartek:      Po  Mszy  św. wieczornej  godzinna Adoracja

                                 Najświętszego Sakramentu z okazji  I Cz m-ca. Modlić

                                 się będziemy o nowe powołania do  służby Bożej

         Piątek             Od  godz.  17.00 Adoracja  Najświętszego Sakramentu,  

                                 podczas której odmówimy koronkę  do Miłosierdzia Boże

                                 i Litanie do Miłosierdzia. Będzie  też okazja do

                                 Spowiedzi św. Na zakończenie Adoracji  odmówimy Akt

                                 ofiarowania się Najświętszemu Sercu  Pana Jezusa.

       Sobota:            Od  godz.  8.30 Nawiedzenie  Chorych w parafii

                                Biuro Parafialne będzie czynne  od godz. 14.00 w tym

                                dniu. Po wieczornej Mszy św. ponowimy  Akt ofiarowania

                                się Niepokalanemu Sercu Najświętszej.  Maryi Pannie.

4.  Pamiętajmy  o modlitwie  w intencji pielgrzymów  zdążających na Jasną Górę.

Codziennie  na czas trwania  pielgrzymki po Mszy  św. będziemy śpiewać

Apel  Jasnogórski. Zachęcamy  również parafian do zachowania  abstynencj w m-cu Sierpniu Jest to bowiem  m-c w którym wspomniany wielkie wydarzenia  w historii naszej Ojczyzny, które dotyczyły obrony  wolności naszej Ojczyzny

5.   Bóg  Zapłać  paniom za  sprzątnięcie  kościoła w tym  tygodniu

    Prosimy  o sprzątanie  kościoła w tym  tygodniu parafian  z ul. Różanu y Stok,    

     a przyszłym  tygodniu parafian  z ulicy Szafranowej.

6.  Rozprowadzamy  kolejny nr czasopisma:  „Gość Niedzielny i „Niedziela”,

    i „Idziemy”

             8. Intencje  Mszalne w  tym tygodniu:  na osobnej karcie

XI Niedziela zwykła w ciągu roku 10.06.2018.R.P.

 1. Na  dzisiejszych  Mszach głosi kazania  Dziekan Dekanatu Gdańsk  Siedlce ks. Kan Andrzej Bemowski, którego  serdecznie witamy i On odprawi główną Msze  św. Po głównej Mszy św. o godz. 13.00 odbędzie  się procesja Eucharystyczna dokoła kościoła.     

 2. W   tym tygodniu  obchodzimy:

Środę:  Po  wieczornej  Mszy św. Nowenna  do Matki Bożej Nieust.  Pomocy

Czwartek:  Obchodzimy w tym dniu wspomnienie  św Alojzego Gonzagi, Zakonnika.

              Po  Mszy  św wieczornej  godzinna adoracja  Najświętszego

              Sakramentu.

Niedziela:   Obchodzimy w  tym dniu UROCZYSTOŚC NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA

              Ks.  Andrzej  odprawi pożegnalną  Mszę św o

                    godz. 11.00, którego ks.  arcybiskup odwołał z posługi  w

                    naszej parafii

        Chór Parafialny  zaprasza na koncert,  który odbędzie się w Niedzielę  24  czerwca  po Mszy św. o  godz. 18.00

              Odpust św. Doroty z Mątów w parafii  Gdańsk Jasieniu.

              Suma tam o godz. 1O.3O

3.  Bóg  zapłać  paniom za posprzątanie  kościoła parafianom z ulicy  na

                    dzisiejszą Uroczystość. Bóg zapłać  za ustrojenie kościoła na dzisiejszą

                    Uroczystość

                    Proszę o sprzątanie  kościoła w tym tygodniu  parafian z ulicy

                    Tymiankowej nr parzyste   a w przyszłym tygodniu prosimy  o

                    sprzątanie parafian z  ulicy Chabrowej i Porzeczkowej.  

              4. Rozprowadzamy  kolejny nr czasopism:  „Gość Niedzielny”, „Mały  

                    Gość Niedzielny”, „Idziemy”  i „Niedziela” i „Miłujcie się”.

              5. Pozostałe Komunikaty  w gablocie

              6. Intencje Mszalne  w tym tygodniu.


X Niedziela zwykła w ciągu roku 10.06.2018.R.P.

1.  W tym  tygodniu  obchodzić będziemy:

Poniedziałek:    Św. Barnaby Apostoła  wspomnienie

                         Wspominamy 31 rocznicę pobytu   św Jana Pawła II w

                          dniach 11-12 czerwca wspominam  w Gdyni, Sopocie i

                         w Gdańsku

Wtorek:            Błogosławionych  męczenników: Mariana Góreckiego,  

                          Bronisława Komorowskiego, Franciszka Rogaczewskiego-

                          prezbiterów, Alicji Kotowskiej, zakonnicy i towarzyszy

Środa                 Św.  Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła,  

                          wspomnienie

                                      Po  wieczornej  Mszy św Nowenna  do Matki Bożej

                                      Nieustającej Pomocy

           Czwartek:         Błogosławionego  Michała Kozala, biskupa i męczennika

                                       Jest to również dzień 48 rocznicy święceń kapłańskich

                                       księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja

                                       Leszka Glódzia. Pamiętajmy o modlitwie w Jego intencji

                                       Godzinna  Adoracja Najświętszego  Sakramentu po

                                       wieczornej Mszy św. .

2.   W przyszłą  Niedzielę 17.06.br.  obchodzić będziemy Odpust  

     Parafialny  ku czci św.  br Alberta Chmielowskiego,  Patrona n naszej

     Parafii. Suma parafialna  zostanie odprawiona o godz 13.OO. Kazania  i

     Sumę Odpustowa  odprawi ks. Kan Andrzej  Bemowski dziekan

     Dekanatu  Siedleckiego   Po Mszy św procesja Eucharystyczna  dookoła

     kościoła.  Zapraszamy do  udziału w procesji  niosących sztandary i

     chorągwie, dzieci  i dziewczynki do sypania kwiatów,  a także

     przyjętych  i obchodzących  rocznicę Komunii  św

3.   Rozprowadzamy  kolejny nr czasopism:  „Gość Niedzielny’,

      „Niedziela”, „Idziemy”  i „Miłujmy się”

     Zachęcamy  do czytania  prasy katolickiej.

4.  „Bóg  zapłać”  za wysprzątanie  i ustrojenie kwiatami  kościoła przez

    rodzinę  przygotowująca  pogrzeb swej mamy  

    Bóg zapłać  za dbanie o  kwiaty w kościele  i na zewnątrz kościoła.

    Proszę  o sprzątanie  Kościoła w tygodniu  panie z ulicy Rumiankowej  

    i Tymiankowej  nr nieparzyste,  a w przyszłym tygodniu  panie z ulicy

    Tymiankowej  parzyste numery

5.  W przyszłą Niedzielę kolekta przeznaczona na dalsze prace w Kościele.

6.  Spotkanie Oazy młodzieżowej we wtorek o godz. 19.00 w salce parafialnej.

7.  W środę 13 czerwca przeżywamy kolejny dzień fatimski w naszej parafii. Z tej okazji

    po wieczornej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu Litania do Serca

    Jezusa i różaniec oraz procesja z figurą Matki Bożej fatimskiej wokół kościoła.

    Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

8.  W sobotę 28 lipca, czyli za ok. 50 dni wyruszy 36 Piesza Gdańska Pielgrzymka do

    Częstochowy. Pielgrzymi wchodzą do Częstochowy 12 sierpnia. Szczegóły i zapisy na

    stronie Nasza parafia należy do tzw. grupy Biało-Żółtej

    GPP. Osoby, które nie będą mogły się udać mogą zapisać się do grupy Biało-Złotej,

    która modli się za pielgrzymów w parafii, w czasie Pielgrzymki.

9.  Komunikat  są wywieszone  w gablocie

10. Intencje  Mszalne w tym  tygodniu


IX Niedziela zwykła w ciągu roku 03.06.2018.R.P.

1. Procesja  Eucharystyczna  codziennie do Uroczystości  Najświętszego Serca Pana

    Jezusa  w Piątek  Po  Mszy  św o godz 18.00

2.  W tym  tygodniu  obchodzimy:

    Wtorek:      Wspomnienie  Św. Bonifacego  bpa. i męczennika

    Środa:         Po  Mszy  św. wieczornej  i procesji nabożeństwo czerwcowe  i

                         Nowenna do Matki Bożej Nieustającej  Pomocy.

    Czwartek:   Po  Mszy  św wieczornej  i procesji poświęcenie  wianków

    Piątek:         UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEGO  SERCA PANA JEZUSA  i

                         Procesja Eucharystyczna dookoła  kościoła

    Sobota:        O godz. 9.00  będzie w naszym  kościele Nabożeństwo  dla Księży

                          Dekanatu

                          Wspomnienie  Niepokalanego  Serca Najświętszej  Maryi Panny

                          Odpust w parafii Przyjaźń.  Suma Odpustowa o godz. 11.00  

3.  Zbliża  się nasza  doroczna Uroczystość Odpustowa  ku Św. brata Alberta.

    Suma Odpustowa  zostanie odprawiona  w Niedzielę 17.06 o  godz. 13.00

    którą  odprawi  ks. Kan Andrzej  Bemowski dziekan  Dekanatu Siedlce, i na  niej

    wygłosi  Kazanie . Będzie  też wygłaszał kazania  na Mszach św Słowo Boże  

    odprawianych  przed południem.

4.  Bóg zapłać  rodzinom pary  ślubującej za posprzątanie  kościoła i za ustrojenie

    kwiatami.

    Proszę  o sprzątanie  kościoła w tym  tygodniu parafian  z ulicy Kalinowej,  a w

     przyszłym  tygodniu parafian z ulic  Rumiankowej i Tymiankowej  nieparzyste.

5.  Rozprowadzamy kolejny  nr czasopism: „Gość Niedzielny”  „Niedziela” i

    „Idziemy”.

6.  Zaproszenia  na święcenia  Diakonatu i naborze do Seminarium Duchownego  

     odczytać.  Reszzta komunikatów  jest wywieszona w Gablocie.


Niedziela Trójcy Świętej 27.05.2018.R.P.

                  O g ł o s z e n i a :

         Papieska Intencja  Apostolstwa Modlitwy  na m-c Czerwiec:

              Powszechna:  Aby  sieci  społecznościowe  sprzyjały solidarności  i

                                       poszanowaniu drugiego w jego odmienności

 1. Przez  cały tydzień  proszę o przychodzenie  dzieci przyjęte do pierwszej  Komunii na obchód Białego Tygodnia  na Mszę św. o godz. 18.00 zaś w Uroczystość  Bożego Ciała na godz. 10.00.

 2. W  tym  tygodniu  obchodzimy:

  1. Wtorek Wspomnienie  Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. Obchodzony jest dziś Dzień Weterana Działań poza granicami Państwa – Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Zapraszamy dziewczynki  na próbę sypania kwiatów  podczas Procesji Bożego  Ciała. Próba będzie po Mszy św.  wieczornej o  godz. 18.00.

  2. Środa:  Po  Mszy  św. wieczornej  Nowenna do Matki  Bożej Nieust. Pomocy

  3. W   Czwartek  26  maja  przypada  UROCZYSTOŚĆ   NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA  I KRWI CHRYSTUSA,  Boże  Ciało.  Msze  św. o  godz. 7.30;  10.00, po tej  Mszy Procesja  Eucharystyczna  do  czterech  ołtarzy usytuowanych  przy ulicy: Inżynierskiej 26, drugi  ołtarz przy ulicy Różany Stok 32, następny  przy ulicy Azaliowej 33, ostatni przy ulicy Montażystów  1.Na Procesję wychodzimy z Chorągwiami, Figurką Dzieciątka Jezus  i Figurką Matki Boże Fatimskiej niesione przez dzieci do przyjęcia, Różańcem  niesionym przez Róże Dziecięce, oraz dziewczynki sypiące kwiatki. Po powrocie do  kościoła zostanie odprawiona Msza św. około godz. 13.00, a następna Msza św. o godz.  18.00

  4. Przez  cały Tydzień  od Piątku  1  do  8  czerwca,  w którym się  obchodzi Uroczystość  Najświętszego Serca Pana  Jezusa po Mszy św. o godz.  18.00 Procesja Eucharystyczna dookoła  kościoła z okazji Oktawy Bożego Ciała  na którą prosimy o przybywanie dzieci do  sypania kwiatów oraz dzieci do przyjęcia

  5. W Niedzielę  zaś  Procesja  Eucharystyczna   po Mszy św. o godz.  9.30. Do udziału w Procesji  w Boże Ciało, jak i w Oktawie  zachęcamy parafian. Na procesję zabieramy  książeczki do Nabożeństwa, aby z wszystkimi  śpiewać. Proszę również o ustrojenie trasy Procesji,  i osiedli. Jest to bowiem manifestacja naszej Wiary.  Tym szczególniej zapraszam do ustrojenia trasy i domów   w naszej parafii. Na  Mszy  św. o  godz. 11.00  dzieci  będą obchodziły  rocznicę pierwszej  Komunii św.

 3. Bóg  zapłać rodzicom  dzieci przyjmowanych  dziś do Komunii św. za  sprzątnięcie kościoła i wystrój  kościoła na tę Uroczystość. Bóg zapłać  księżom wikariuszom, paniom katechetkom, Zespołowi  muzycznemu, panu Organiście, ministrantom za przygotowanie  i udział w dzisiejszej Uroczystości .

 4. Prosimy  o sprzątanie kościoła  parafian z ulicy Fund  VII w tym tygodniu,przyszłym  tygodniu panie z ulicy Kalinowej.

 5. Rozprowadzamy  kolejny nr. czasopisma:  „Gość  Niedzielny”,  „Mały  Gość Niedzielny”,  „Idziemy”, „Niedziela”.

Niedziela Zesłąnia Ducha Świętego 20.05.2018.R.P.

O g ł o s z e n i a:

     

      1.   Podziękowanie  - odczytać

      2    Można  dziś z  okazji dzisiejszej  Uroczystości także zyskać  Odpust

            Zupełny za pobożne  ośpiewanie bądź recytację  hymnu: O  Stworzycielu  

            Duchu, przyjdź”.

            Dziś w dzisiejszy Dzień  można ofiarować swe Cierpienia  w intencji misji.

3.   Jutro  w Poniedziałek   drugi  dzień Uroczystości  Zesłania Ducha  Świętego  

      Obchodzimy   w tym dniu ŚWIĘTO  Najświętszej  Maryi, Matki Kościoła.   

       Msze święte  zostaną odprawione  o godz. 8.00 i o godz.  18.00

4.    W  p0ozostałe dni  tygodnia obchodzimy:

Środa:      Po  Mszy  św. wieczornej  Nowenna do Matki  Bożej Nieustającej

                Pomocy.

Czwartek: ŚWIĘTO  JEZUSA CHRYSTUSA,  NAJWYŻSZEGO I

                   WIECZNEGIO KAPŁANA

                   Po  Mszy  św. wieczornej  godzinna Adoracja  Najświętszego

                   Sakramentu

      Sobota:     Wspomnienie  Świętego Filipa Nereusza,  prezbitera.

                        Od  godziny  9.00 Spowiedź  św. dla dzieci  do przyjęcia i ich  

                        rodziców.

5.  W  przyszłą  Niedzielę obchodzić  będziemy UROCZYSTOŚC  NAJŚWIĘTSZEJ

     TRÓJCY.  Kończy  się tą Niedzielą  czas Spowiedzi Wielkanocnej.

     Plakat  o Odpuście  na Kalwarii Wejherowskiej  wywieszony jest w gablocie

     Na Mszach  św. o godz.  9.15 i o 11.15  Przyjęcie dzieci do  Pełnego

     Uczestnictwa  we

     Mszy św.  ławki są dla  nich zarezerwowane  i ich rodziców.

     Proszę  niosących  chorągwie o  uczestnictwo w  wprowadzeniu dzieci  do

      kościoła.   

      6.   Próba  sypania  kwiatków w  Wtorek  i  w Czwartek   o  godz.  19.00 przed          

            Uroczystością  Bożego  Ciała. Zapraszamy  dziewczynki na próbę.    

7.   Bóg Zapłać   za sprzątanie   i ustrojenie kwiatami  kościoła parafianom w  tym

     tygodniu.

Prosimy  o sprzątanie  kościoła w tygodniu  parafian z ul. Kartuska  i Inżynierska, a w przyszłym  tygodniu prosimy o sprzątanie panie  z ulicy Fund VII.

8.  Można  nabyć kolejny  nr czasopisma: „Gość  Niedzielny”,  a także „Mały  Gość

     Niedzielny”,  „Niedziela” i  „Idziemy”       

 9.   Intencje  Mszalne w  tym tygodniu  na osobnej karcie

10. Dzieci klas czwartych będą przeżywały rocznicę I Komunii w niedzielę 3 czerwca o godz. 11.00. Próba dla dzieci rocznicowych w środę 30 maja o godz. 19.00 w kościele. Na rocznicę dzieci przychodzą w albach         pierwszokomunijnych, a gdyby ich już nie miały lub wyrosły z nich przychodzą ubrane galowo. Bardzo prosimy rodziców, by wszystkie dzieci, które w zeszłym roku przystąpiły do I Komunii św. mogły cieszyć się przeżyciem         rocznicy. Spowiedź św. dla dzieci rocznicowych w pierwszy piątek miesiąca 1 czerwca od godz. 17.00 w kościele.

11. Spotkanie Oazy młodzieżowej we wtorek o godz. 19.00 w salce parafialnej. 12. Zapraszamy młodzież do wyjazdu na spotkanie młodzieży na pola lednickie w dniu 2 czerwca br. Zapisy w zakrystii. 13. W ramach Oazy Dzieci Bożych zapraszamy dzieci na rekolekcje wakacyjne:         Dzieci z klas I-III 23.06 do 29.06 koszt 300zł         Dzieci z klas IV – VI 02.07 do 15.07 koszt 500zł         Dokładne informacje i zapisy tylko przez stronę internetową Ruchu Światło życie Archidiecezji Gdańskiej.


V Niedziela Wielkanocna 29.04.2018.R.P.

                 Intencje Apostolstwa  Modlitwy na m-c Maj:

                  Ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali  swoją specyficzną misję,

                  wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wezwanie

                  dzisiejszego świata


       1.  W tym  tygodniu  obchodzimy                          

                           Wtorek:   Modlimy  się w dzisiejszym dniu  szczególnie za Ludzi Pracy

                                             przez wstawiennictwo Świętego Józefa rzemieślnika

                                             Po Mszy św. Nabożeństwo Majowe ku czci Najświętszej

                                             Maryi Panny i tak zawsze w tygodniu będzie  ono

                                              odprawiane, w Niedziele  zaś  o godz.  15.00

                           Środa:       Wspomnienie  Św. Atanazego bpa i dr. Kościoła

                                             O  godz. 19.00  Nabożeństwo Majowe  przy krzyżu

                                              upamiętniającym śmierć 32 pasażerów katastrofy  

                                             Autobusowej

                                              Po Mszy  św. wieczornej  w kościele Nowenna  do Matki

                                               Bożej Nieustającej Pomocy.

                           C z w a r t: UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI  PANNY,

                                              KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI

                                              Msze św będą odprawione tak jak w Niedzielę  o  godz.  

                                              7.30, 9.30, 11.00, 13.00 i o godz. 18.00.

                                              W tym dniu módlmy się za emigrację polską.

                          Piątek:        Wspomnienie  św Floriana, męczennika

                                              Od godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu  z

                                              okazji I Pt. m-ca,  odmówimy  koronkę do Miłosierdzia  

                                              Bożego i Litanie do Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie  

                                              akt ofiarowania się Najśw. Sercu Pana Jezusa

                          Sobota:      Po Mszy  św. odmówimy  akt ofiarowania  się

                                             Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Pannie.

                                             Od godz. 8.45 nawiedzenie chorych w parafii

                 2. Bóg  zapłać    parafianom   za posprzątanie  i ustrojenie kościoła   na

                       dzisiejszą  Niedzielę.

                       Proszę o sprzątanie kościoła  w tym tygodniu panie z ulic  

                       Fund 4 DE, a w przyszłym  tygodniu parafian z

                       ulicy Smengorzyńskiej cz II

                 4. Zaproszenie ks.  Arcybiskupa odczytać. Inne  Komunikaty wywieszone

                       w Gablocie. Zachęcam do  zapoznania się z nimi

                 5. Rozprowadzamy  kolejny nr czasopism:  „Gość  Niedzielny”,       

                       „Niedziela”,  „Mały Gość Niedzielny  i „Miłujcie się” Zachęcamy  do

                       czytania prasy katolicki

                 6. Intencje  Mszalne na  osobnej karcie.

IV Niedziela Wielkanocna 22.04.2018.R.P.

1. Dziś  rozpoczyna  się Tydzień  Modlitw o Powołania  do Służby Bożej

Pamiętajmy  więc o modlitwie  o nowe Powołania Kapłańskie  i

Zakonne

Hospiscjum  im. Ks. E. Dutkiewicza  w Gdańsku, Dom Hospicyjny  Caritas im św Józefa w Sopocie, Stowarzyszenie Hospiscjum im św. Faustyny  w Sopocie, Hospicjum im św. Wawrzyńca w Gdyni wraz z Bursztynowa Przystanią, Hospicjum Oj. Pio  w Pucku oraz Fundacja Pomorze Dzieciom zapraszają do włączenia się w A k c j ę Pola Nadziei na Pomorzu – największą zbiórkę  na rzecz podopiecznych hospicjów. Co roku pomorskie hospicja otaczają opieką około trzech tysięcy osób dorosłych i dzieci, w tym naszych parafian

Dzisiaj przed  naszym kościołem woluntariusze ubrani w żółte koszulki  zbierają datki, które zasilą budżet hospicjów. W podziękowaniu przekażą każdemu dobroczyńcy żonkil – kwiat symbolizujący nadzieję. Wesprzyjmy hojnie to dobrze znane dzieło miłosierdzia

2. W  tym tygodniu  obchodzimy:

Poniedz:  UROCZYSTOŚĆ  ŚW WOJCIECHA, BISKUPA I

                MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI  i

                GŁÓWNEGO PATRONA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

                Od godz. 17.30 będzie  okazja do Spowiedzi św. dla  

                bierzmowanych i ich  świadków.

Wtorek    O godz. 18.00  przybędzie do naszej parafii  ks. Bp Wiesław

                 Szlachetka, aby udzielić Sakramentu  Bierzmowania

                młodzieży naszej parafii.  Zapraszamy parafian na tę

                Uroczystość.

      Ś r o d a  ŚWIĘTO Świętego Marka, Ewangelisty

                      Po  Mszy  św. wieczornej  Nowenna do Matki  Bożej

                      Nieust. Pomocy.

      Czwart : W tym  dniu przypada 10 rocznica ingresu Ks Arcybiskupa  

                      Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia do  Bazyliki

                      Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.  Módlmy się o

                      błogosławieństwo Boże dla  Jego posługi w Archidiecezji

                      Po  Mszy  św. wieczornej  godzinna Adoracja  Najświętszego

                      Sakramentu

3. Bóg  zapłać”  paniom za  posprzątanie  kościoła w tym  tygodniu paniom

      z ulicy Betoniarzy  i rodzicom młodzieży, która będzie Bierzmowana.                                                                                                

      Prosimy  o sprzątanie  kościoła w tym nadchodzącym   tygodniu panie

       z ul Fund  IV DE a w przyszłym  panie z ulicy Smengorzyno cz. II..  

4.   Rozprowadzamy  kolejne nr czasopism:  „Gość  Niedzielny”,  „Mały

     Gość Niedzielny”,  „Niedziela” i „Idziemy” i  „Miłujcie się”

      Parafian  zachęcamy do  czytania prasy  katolickiej.

5.. Komunikat  o Odpuście na  Kalwarii Wejherowskiej jest wywieszony

                             w Gablocie

6.   Intencje  Mszalne w  tym tygodniu  na osobnej karcie.

III Niedziela Wielkanocna 15.04.2018.R.P.

 1. Rozpoczyna  się tą Niedzielą  obchód Tygodnia Biblijnego. W  programie duszpasterskim Archidiecezji  na dzień dzisiejszy rozbrzmiewa hasło „Trójmiasto czyta  Biblię” Przez cały Tydzień przed wieczorną Msz św będziemy czytali  jeden rozdział z Listu do Rzymian Słowo Boże na Mszach św głosi dziś  ks. Zbigniew Drzał z parafii św. Joachinma I Anny w Gdańsku Letniewo,  którego serdecznie witamy. Po każdej Mszy św będzie zbierał ofiary na rzecz  swojej parafii.

 2. W  przyszłą  Niedzielę rozpoczynamy  Tydzień modlitw  w intencji  nowych powołań  do służby Bożej  

 3. W  tym  tygodniu  obchodzimy

Wtorek  jest  dniem obchodu 10  rocznicy nominacji  księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia  na Metropolitę Gdańskiego. Uroczystość z tej  racji będzie w najbliższą Niedzielę  w  Archikatedrze  w Gdańsku Oliwie  o godz 13.00          Odczytać Zaproszenie na tą Uroczystość.

Środę     Po  Mszy  św Nowenna  do Matki Bożej Nieust  Pomocy.

                                   Czwar:  Po  Mszy  św. wieczornej  godzinna Adoracja  

                                            Najświętszego Sakramentu na którą zapraszamy  

                                            Parafian.

 1. W  tą Niedzielę  młodzież  będzie zbierała  ofiary do puszek  na rzecz Hospicjów będących  i działających na terenie naszej  Archidiecezji     

 2. Bóg  zapłać  paniom z  ul Fund III DE  za posprzątanie  kościoła Proszę o  sprzątanie w tym tygodniu panie  z ulicy Betoniarzy, a w przyszłym  tygodniu panie z ul Fund IV DE

 3. Rozprowadzamy  kolejny numer czasopism:  „Gość  Niedzielny”,       Mały  Gość Niedzielny”,  „Niedziela”, i  „Miłujcie się ”       Zachęcamy  do czytania  prasy katolickiej.    

 4. Intencje  Mszalne na  osobnej karcie

 5. Ksiądz Andrzej Niemcewicz zaprasza chętnych na spływ kajakowy dla młodzieży w terminie 17 – 23 lipca, koszt to 650 zł. Więcej informacji na stronie internetowej parafii św. Urszuli Gdańsk Chełm.

 6. Chcemy się włączyć w przeżywanie Światowych Dni Młodzieży w Panamie wraz z parafią Parafia św. Urszuli, która organizuje wyjazd do Panamy w terminie 17-27 stycznia 2019 r. Koszt to 6,5 tyś zł.. Termin zapisów upływa 22 kwietnia. Więcej informacji na profilu: Panama ze św. Urszulą.

 7. Zapraszamy młodzież III klas gimnazjalnych oraz ich najbliższych na Mszę świętą w intencji pomyślnego przebiegu egzaminów gimnazjalnych we wtorek na godz. 19.00 na Mszy św. dla Oazy Młodzieżowej. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

 8. Próby dla Młodzieży, która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania w piątek, sobotę i niedzielę po wieczornej Mszy świętej ok. godz. 18.45. obecność obowiązkowa.

II Niedziela Wielkanocna 8.04.2018.R.P.

 1. W  tym  tygodniu:

Poniedziałek:    UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

                          Jest w tym dniu obchodzony Dzień Świętości Życia i Dzień

                          Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Środę                 Nowenna  do Matki Bożej  Nieust. Pomocy po  wieczornej

                                            Mszy św.   

Czwartek:         Po  wieczornej  Mszy św. Godzinna  Adoracja Najświętszego  

                                Sakramentu. Zapraszamy parafian  do udziału w tym

                                Nabożeństwie

     III  Niedziela  W. Na  Mszach  św. będzie  głosił kazania  ks. Zbigniew    

                                Drzał, proboszcz parafii Św. Anny  i Joachima. Będzie tez

                                zbierał ofiary do puszek na potrzeby  swojej parafii

 1. Bóg  zapłać  za posprzątanie  kościoła  parafianom  z ul Montażystów

     Bóg zapłać  paniom za przygotowanie  dekoracji na dzisiejsze Święto  

     Miłosierdzia

     Prosimy  o sprzątanie   kościoła w tym  tygodniu panie z  ulicy Fund III DE,  a

      w przyszłym tygodniu  parafian z ul Montażystów.

 1. Komunikat  Metropolity  Gdańskiego odczytać. Inne  komunikaty

       są wywieszone  w Gablotce

 1. We  Wtorek  24  kwietnia  o godz 18.00  przybędzie do naszej  parafii ks. bp Wiesław  Szlachetka, by udzielić Sakramentu  Bierzmowania młodzieży naszej parafii

           6. Rozprowadzamy kolejny nr  czasopisma: „Gość  Niedzielny” ,  „Niedziela”

     „Mały Gość  Niedzielny”, „Idziemy”  i „Miłujcie się”.

7.  W miniony  tygodniu zostali  odwołani do wieczności  z Naszej parafii: śp

    Śp. Teresa  Elas lat 86,  Wojciech Grosch  lat 47, Arkadiusz  Furman lat

    41, którego  pogrzeb będzie  w najbliższy Poniedziałek.  Msza  u nas  o

    godz11.00,  a po chowanie  na cmentarzu w  Żukowie oraz Bogusław

    Polewicz  lat 66

8.   Intencje  Mszalne w tym  tygodniu.


Plan adoracji

Wielki  Piątek 30.03 godz.     21.00-22.00        młodzież  parafii

                                              „       22.00-23.00        ul.  Czeremchowa,  Rokitnikowa ,Maciejkowa  

                                                                                      Fundamentowa  III i V

                                              „     23.00-24.00        parafianie  z ulic Fund. VI, VII, Metalowców,  

                                                                                   Tymiankowej, Chabrowej i Porzeczkowej

Wielka  Sobota 31.03         „      7.00-  8.00        ul Jaśminowy  Stok, Poziomkowa,  Malinowa

                                                                                      i Borówkowa, Tuchomska, Rumiankowa

                                                 „ 8.00- 9.00      ul. Stokłosy, Będominska, Barkoczyńska,

                                                                                     ul. Smengorzyńska,, Swarzewska, Bysewska

                                                                                     Gostyńska, Borska,  Zbąszyńska, Brodnicka

                                                                                     Sierakowicka, Miechucińska i Mirachowska

                                                 „ 9.00- 10.00     ul. Choczewska,  Kartuska

                                                                                      pod  Las Leźnieński, Leźnieńska   i ul

                                                                                      Bysewska.

                                                „         10.00-  11.00  parafianie z   ul Kartuska i bloki 459  przy

                                                                                      ul  Kartuskiej, ul  Inżynierska, Ogródki  

                                                                                      działkowe,  Egiertowska i Szafranowej    

                                                „         11.00-12.00      parafianie ul Cementowej,  Maszynowej

                                                                                       Kalinowej i Rumiankowej,  Fund XII

                                                „         12.00-13.00      Święcenie pokarmów

                                                             13.00-14.00      Święcenie pokarmów

  14.00-15.00      Święcenie pokarmów

  15.00-16.00      parafianie z ul. Montażystów, Lubczykowej,     

                                                               Nagietkowej i Azaliowa,  Irysowa

                                                „         16.00-17.00 ul  Fund  I, Osiedlowa, Instalatorów,

                                                                                     Snycerzy i św  br. Alberta

                                                „         17.00-18.00 parafianie z  ul Różany Stok, Storczykowa i

                                                                                      Transportowców, Nowatorów

                                                „         18.00-19.00 parafianie  z Kminkowej, Macierzankowej,  

                                                                                 ul Fund  1, 3, 4, Betoniarzy

                                                „         19.00-20.00 Adoracja  Róż Różańcowych

Niedziela Palmowa 25.03.2018 R.P.


 1. Dziś  Nabożeństwo  „Gorzkich Żali”  wraz z kazaniem pasyjnym o  godz. 15.00

 2. W Wielki  Poniedziałek  z  racji  wspominanego  26 marca Dobrego  Łotra w naszych modlitwach  szczególnie pamiętajmy o więźniach.  Miłosiernego Boga prośmy o siły do zmiany  swojego życia dla tych, którzy odbywają kary  odosobnienia.

W  Wielką  Środę  pouczenie  o Sakramencie  Chrztu w kościele  po Mszy św wieczornej.

Biuro  Parafialne  w tym tygodniu  nieczynne.


 1. W  Wielki  Czwartek  ci  którzy  przyjmą Komunię  św. w Katedrze podczas  uczestnictwa w Mszy św. Krzyżma będą  mogli ja przyjąć powtórnie podczas Mszy  św. Wieczerzy Pańskiej która zostanie odprawiona  u nas w kościele o godz. 19.00. W czasie tej  Mszy św zostanie dokonany obrzęd umycia nóg wybranym  , co oznacza służbę i miłość Chrystusa, który przyszedł  nie po to, aby Mu służono, ale aby służyć. Po Mszy św. przeniesienie  Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i Adoracja do godz. 22.00.

Można  w tym dniu  zyskać Odpust  Zupełny przez pobożne  odmówienie przed wystawionym  Najświętszym Sakramentem strofy:  Przed tak Wielkim Sakramentem

Będzie  w czasie  po Mszy św.  do godz. 22.00  okazja do Spowiedzi świętej.  


 1. W  Wielki  Piątek obowiązuje  ścisły Post.  Zachęcamy też wiernych  do zachowania wstrzemięźliwości  od pokarmów mięsnych, aż do celebracji  Wigilii Paschalnęj, aby dzięki temu z podniosłym  i otwartym sercem przystąpić do radości Zmartwychwstania.

Rozpoczyna  się w tym dniu  czas Nowenny przed  Niedzielą  Miłosierdzia  Bożego. O godz.  15.00 odprawi się  Drogę Krzyżową dla dzieci.  Zapraszamy do udziału dzieci  naszej parafii.

O  godz.  19.00 zostanie  odprawiona Liturgia  Wielkopiątkowa  w kościele,  po czym przeniesienie  Najśw. Sakramentu do kaplicy Grobu  Pańskiego, odśpiewamy „Gorzkie Żale”, a  następnie nastąpi Adoracja Najświętszego Sakramentu  do godz. 24.00 oraz w Wielką Sobotę  od  godz.  7.00 do  rozpoczęcia  Liturgii Wielkosobotniej  o godz. 20.00. Podczas Liturgii    Wielkopiątkowej zbiórka pieniężna na  Grób Pana Jezusa w Jerozolimie.

W  ten dzień  można zyskać  Odpust  Zupełny przez  pobożny udział w  Adoracji Krzyża podczas  Liturgii na cześć Męki Pańskiej  

Od  zakończenia  liturgii Wielkopiątkowej  do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej  przyklękamy podczas przechodzenia  przed krzyżem

Plan  Adoracji  na osobnej  karcie i jest  wywieszony w Gablotce..

                         Ofiary pieniężne na kwiaty  można składać dziś do skarbony  znajdującej

                          się przed ołtarzem.


 1. W Wielką  Sobotę  Poświęcenie  pokarmów wielkanocnych  będzie o godz. 12.00; 13.00; 14.00;  i 15.00 i 16.00 w kościele.

Przy  drzwiach kościoła  będziemy zbierali ofiary  do puszek na ogrzewan kościoła.

Liturgię  Wielkosobotnią  rozpoczniemy  o godz. 20.00  poświęceniem

Ognia,  paschału,  następnie Liturgią  Słowa Bożego. Msza św.  podczas której odnowimy Przyrzeczenia  Chrzcielne. Przynosimy na tę Uroczystość  świece, które zapalimy od wnoszonego Paschału   i podczas odnowy Przyrzeczeń Chrzcielnych i przez  to można zyskać możemy w ten dzień Odpust Zupełny  

 1. W Uroczystość  Zmartwychwstania  Pańskiego Procesja  Rezurekcyjna o          godz. 6.00 z kaplicy grobu Pańskiego  dookoła kościoła, a po        błogosławieństwie zostanie odprawiona Msza św. Na  procesję wychodzimy z chorągwiami feretronem i Różańcem.  Proszę o przygotowanie i uczestniczenie poszczególnych grup.

Następne  Msze św.  w tym dniu  w tym kościele   odprawi się o godz.  9.30, 11.00, 13.00, 15.00  Msza św. ślubna i wieczorna o  godz. 18.00

W  Drugie Święto Zmartwychwstania  Pańskiego Msze św. tak jak w    

Niedzielę  o godz. 7.30; 9.30; 11.00, 13.00  i o 18.00.

W  tym  dniu będzie  udzielony Sakrament  Chrztu na Mszy św.                              o godz. 13.00.

W  to Święto  kolekta jest  przeznaczona na  rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


 1. Bóg  zapłać  parafianom  za posprzątanie  kościoła w tym Tygodniu  pani z ulicy Fund II DE  . W ubiegłą Niedziele pomyłkowo wpisałem  do sprzątania panie z ulicy Transportowców za co przepraszam.  Proszę o sprzątanie w tym tygodniu panie z ulicy Montażystów,  a w przyszłym tygodniu panie z ulicy Fund III DE

 2. Rozprowadzamy kolejny  nr Czasopism: Gość  Niedzielny”, „Niedziela”,  „Mały Gość Niedzielny i „Idziemy”

 3. Intencje  Mszalne na  osobnej karcie.          


V Niedziela Wielkiego Postu 18.03.2018 R.P.


 1. Jutro  w Poniedziałek  19  marca  obchodzić  będziemy UROCZYSTOŚĆ  ŚWIETEGO JÓZEFA, OBLUBIEŃCA  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

Zapraszamy  ojców rodzin  na Msze św. do  uczczenia Patrona  Rodzin i w intencji  Ojca Św. Franciszka z racji  V rocz. pontyfikatu.


 1. W  Środę  po  Mszy  św. wieczornej  Nowenna do Matki  Bożej Nieustającej  Pomocy

 2. W  Czwartek po  Mszy  św. wieczornej  godzinna Adoracja                            Najświętszego Sakramentu

 3. W  Piątek  m-ca  o godz.  16.30 Droga  Krzyżowa dla Dzieci.  O godz. 18.00 Msza św  i Droga Krzyżowa dla dorosłych.

 4. Nabożeństwo   „Gorzkich  Żali” o  godz.  15.00 wraz  z kazaniem                            Pasyjnym.

 5. Bóg  zapłać   parafianom   z ulicy Metalowców  za posprzątanie kościoła  w minionym tygodniu. Prosimy  o sprzątanie kościoła w tym tygodniu parafian  z ulicy Fund II DE. a w przyszłym tygodniu parafian   z ulicy Transportowców.

 6. Rozprowadzamy  kolejny nr. czasopism: „Gość  Niedzielny”,  „Niedziela”,  „Mały Gość Niedzielny”  Zachęcamy  parafian do  czytania prasy katolickiej   

 7. Komunikat  o obchodach  Światowego dnia  młodzieży wywieszone  w gablocie. Zachęcamy  młodych do uczestnictwa w tych  obchodach

 8. Intencje  Mszalne w  tym tygodniu  na osobnej karcie.

 9. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie Palm przed każdą Mszą świętą. Pierwszy raz w historii parafii  zapraszamy na poświęcenie palm i procesję z palmami, która wyruszy spod kapliczki przy ul. Inżynierskiej z  palmami i z figurą Pana Jezusa na oślęciu do kościoła na Msze św. o godz. 11.00. Postarajmy się o piękne palmy. Przyjdźmy WSZYSCY!!!

Spotykamy się o godz. 10.30 przy kapliczce na ul. Inżynierskiej.

 1. Do skarbony przy zakrystii można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Do tej pory zebraliśmy 211zł. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 2. Zachęcamy do włączenia się do Parafialnego Dzieła Pomocy Bliźniemu Św. brata Alberta pod hasłem „Bądź dobry jak chleb”, które pragniemy, by powstało w naszej parafii. Pragniemy rozpocząć to dzieło akcją wspierania seniorów, którzy z uwagi na swój wiek nie mogą przyjść do kościoła. Jest przecież wielu parafian, którzy jadą do kościoła i mogliby zabrać osobę starszą do kościoła. Bardzo prosimy wiernych, którzy chcieliby w ten sposób pomóc bliźnim o zapisywanie się w zakrystii po Mszach świętych. Prosimy również zgłaszać osoby, które byłyby zainteresowane taką      pomocą. Po Wielkanocy planujemy spotkanie dla osób, które chciałby się włączyć w Dzieło Pomocy bliźniemu.

 3. Zapraszamy na Koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu naszego Chóru       parafialnego w Niedzielą Palmową po Mszy św. o godz. 18.00.

IV Niedziela Wielkiego Postu 11.03.2018 R.P.

 1. Witamy  w parafii  oj Rekolekcjonistę  Czesława B l o c h  ze Zgromadzenia  ojców Sercan.

Prośmy  o błogosławieństwo dla  jego posługi, a dla nas  o obfite łaski naa czas Rekolekcji

 1. Dziś  Nabożeństwo  „Gorzkich Żali”  o godz. 15.00, w  czasie którego

      zostanie  wygłoszone  kolejne kazanie  Pasyjne

 1. W  Czwartek  po  Mszy  św. godzinna  adoracja Najświętszego Sakramentu

     Modlić  się będziemy  w intencji wszystkich  rodzin.

                    5. W  Piątek  o  godz.  16.30 Nabożeństwo  Drogi Krzyżowej dla  dzieci,

                          O godz. 18.00 Msza św. a  po niej Droga Krzyżowa.

                          Zachęcam  do udziału  w tych Nabożeństwach     .

7.  Bóg  Zapłać  za posprzątanie  kościoła i kaplic  parafianom z ulicy

     Fundamentowej  I DE.

Proszę  o sprzątanie  kościoła w tym  tygodniu panie z  ulicy Metalowców., a  w przyszłym tygodniu panie  ulicy Fund II DE

Bóg  zapłać za  ofiary złożone  dziś na dalsza budowę. Kościoła.

                     8.   Na  stolikach  przy wyjściu  są wyłożone czasopisma:  „Gość Niedzielny”

                          i „Niedziela”, „Idziemy” oraz  „Mały Gość Niedzielny” i „Miłujcie  się”

                          W zakrystii można nabyć jeszcze  pascha liki na Święta wielkanocne

                     9. Komunikaty są wywieszone  w gablocie

10.   Intencje  Mszalne w  tym tygodniu:  na osobnej karcie.  

 1. Za dwa tygodnie Niedziela Palmowa. Poświęcenie Palm przed każdą Mszą świętą. Pierwszy raz w historii parafii  zapraszamy na poświęcenie palm i procesję z palmami, która wyruszy spod kapliczki przy ul. Inżynierskiej z palmami i z figurą Pana Jezusa na oślęciu do kościoła w Kokoszkach na Msze św. o godz. 11.00. Postarajmy się o piękne palmy. Przyjdźmy WSZYSCY!!! Spotykamy się 25 marca 2018 - godz. 10.30 przy kapliczce na ul. Inżynierskiej.

 2. Do skarbony przy zakrystii można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Wszystkich, którzy chcieliby kupić kwiaty prosimy, by raczej złożyli ofiarę, gdyż chcemy by kwiaty były jednolite. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 3. Zachęcamy do włączenia się do Parafialnego Dzieła Pomocy Bliźniemu Św. brata Alberta „Bądź dobry jak chleb”, które pragniemy, by powstało w naszej parafii. Pragniemy rozpocząć to dzieło akcją wspierania seniorów, którzy z uwagi na swój wiek nie mogą przyjść do kościoła. Jest przecież wielu parafian, którzy jadą autem i mogliby zabrać osobę starszą do kościoła. Bardzo prosimy wiernych, którzy chcieliby w ten sposób pomóc bliźnim o zapisywanie się w zakrystii po Mszach świętych. Prosimy również zgłaszać osoby, które byłyby zainteresowane taką pomocą. Po Wielkanocy planujemy spotkanie dla osób, które chciałby się włączyć w Dzieło Pomocy bliźniemu.

III Niedziela Wielkiego Postu 04.03.2018 R.P.

 1. Dziś  o  godz.  15.00  Nabożeństwo  Gorzkich  Żali  wraz  z  kazaniem  pasyjnym.

 2. W  Środę  po  Mszy  św. wieczornej  Nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy.

 3. W  Czwartek  po  Mszy  św.  wieczornej  godzinna  adoracja  Najświętszego  Sakramentu

 4. W  Piątek  Nabożeństwo  Drogi  Krzyżowej  dla  dzieci  o  godz.  16.30,  a  dla  dorosłych  o  godz.  18.00   Msza  św., a po  niej  Droga  Krzyżowa

 5. W  Sobotę  na  wieczornej Mszy  św.  rozpoczynamy  nasze  doroczne  rekolekcje  Wielkopostne,  które będzie  głosił  ojciec  Czesław  Bloch  ze  Zgromadzenia  Księzy Najświętszego  Serca  Jezusowego  (Sercanie).  

Plan  rekolekcji  wywieszone  jest  w gablotce.

 1. „Bóg  zapłać”  za  posprzątanie  kościoła    parafianom  z ulicy Osiedlowej  i  Instalatorów.  Prosimy  o  sprzątanie  kościoła  w  tym tygodniu  panie  z  ulic Fund  I DE,  a  w  przyszłym  tygodniu   panie  z  ulicy  Metalowców.

 2. W najbliższą  Niedzielę  kolekta  przeznaczona  jest  na  dalszą  budowę  kościoła.  Przygotowujemy  się  do  prac  związanych  z  położeniem  blachy na  dachu  w  pozostałej  części  dachu

 3. Rozprowadzamy  kolejny  nr.  Czasopism:  :Gość  Niedzielny”,  „Niedziela”,  „Idziemy  ,  „Miłujcie  się”   i  „Mały  Gość  Niedzielny”

 4. Ci którzy  potrzebują  wsparcia  w  postaci  Paczki  żywnościowej,  proszeni  są  o  zgłoszenie  w  tym  tygodniu  w  biurze  parafialnym.

 5. Komunikaty  do  odczytania  znajdują  się w Gablocie.

 6. Intencje  Mszalne  w tym  tygodniu    

II Niedziela Wielkiego Postu 25.02.2018 R.P.

 1. Intencja  apostolstwa  Modlitwy  na  m-c Marzec:

Aby  cały  Kościół uznał pilną potrzebę  formacji do rozeznania duchowego w  aspekcie indywidualnym i wspólnotowym

 1. Dziś  zbiórka  do  Puszek  postawionych  na  stolikach  przy  drzwiach  wejściowych  do  kościoła  na  rzecz  misjonarzy

O  godz.  15.00  Nabożeństwo  „Gorzkich  Żali”,  podczas  którego  zostanie wygłoszone  kazanie  pasyjne.

Zapraszamy  do  udziału  w  tym  Nabożeństwie.

Witamy  dziś  w  naszej  parafii  kś  Rekolekcjonistę, ks.  Andrzeja  Niemcewicz  który  poprowadzi rekolekcje  dla  dzieci  i  młodzieży  szkół  podstawowych Módlmy  się  w jego  intencji  a  także  o  błogosławieństwo  na  czas Rekolekcji

Spowiedź  dla  dzieci  we  Wtorek  od  11.00,  a  po  południu  od  godz.15.00

 2.  W  Środę  po Mszy  św.  wieczornej  Nowenna  do  Matki  Bożej  Nieust.  Pomocy.

       W  Czwartek,  godzinna  Adoracja   Najświętszego  Sakramentu  po  wieczornej                     

      Mszy  św.  Jest  to  I  Czwartek  m-a. Modlimy  się  o  nowe  powołania  kapłańskie  i      

       zakonne.   

       W  P i ą t e k  o  godz.  16.30  Nabożeństwo  Drogi  Krzyżowej  dla  dzieci i  

      Młodzieży,  po  niej  godzinna  Adoracja  Najświętszego. Sakramentu. Odmówimy  

      Koronkę  do Miłosierdzia  Bożego  i Litanię do  Miłosierdzia  oraz  akt  Ofiarowania

      się  Najświętszemu  Sercu  Pana  Jezusa.  O  godz.  18.00  Msza  św  i  Droga  

      Krzyżowa

      W  Sobotę  od  godz.  8.30  nawiedzenie chorych w Parafii.. Po Mszy  św. wieczornej  

      Wystawienie Najświętszego  Sakramentu  i  odmówimy  Akt  ofiarowania  się  

      Niepokalanemu  Sercu Najświętszej  Maryi  Panny.                   

  3.  Bóg  zapłać za   posprzątanie kościoła parafianom  na  dzisiejszą   

       Niedzielę.  Prosimy  o  sprzątanie  kościoła  parafin  z  ulicy  Osiedlowej  i  

       Instalatorów.,   najlepiej  po  wieczornej  Mszy  św. w  Piątek,  a w przyszłym  

       tygodniu  z  ulicy  Fund  I  DE

 4.  Rozprowadzamy  kolejny  nr  czasopism:  „Gość  Niedzielny”,  „Niedziela”,  „Mały  

      Gość  Niedzielny”,  „Idziemy”.   i  „Miłujcie  śię” W  zakrystii rozprowadzamy  

      paschaliki  na  Uroczystość  Zmartwychwstania Pańskiego.  Cena  8  zł.  

 5.   Intencje  Mszalne  w  tym  tygodniu:  na osobnej  karcie.


VI Niedziela zwykła 11.02.2018 R.P.

 1. .„Bóg  zapłać”  za  ofiary  złożone  dziś  na  budowę  kościoła

 2.  W  tym  tygodniu  obchodzimy:

  Poniedz.: Od godz. 17.00  Adoracja  Najświętszego Sakramentu przed  

                    okresem  Wielkiego Postu                                                                              

  Wtorek:   Od  godz.  17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu  przed    

                   Wielkim  Postu

  Środę:     Rozpoczynamy  tym dniem Okres  Wielkiego  Postu. Msze  św.  

                   będą odprawione o godz. 8.00, 16.30 i o 18.00

                                       Obowiązuje w tym dniu ścisły  Post.  Pamiętajmy, aby w tym  

                                       okresie  Wielkiego  Postu  spełniać uczynki pokutne,  do  których

                                       należy: Post, Modlitwa i jałmużna.

                   Nowenna  do  Matki  Bożej  Nieust.  Pomocy  po  wieczornej  

                   Mszy  św.         

 1.   W  Czwartek  po  wieczornej  Mszy  godzinna Adoracja  Najświętszego    

        Sakramentu.

        Piątek:    Nabożeństwo Drogi  Krzyżowej  dla dzieci  o  godz. 16.30,  dla  

                         dorosłych  w  połączeniu  ze  Mszą  św o go 18.00

                         Katecheza  dla  Bierzmowanych  po  Mszy  sw  wieczornej

                         W  Sobotę  Katecheza  dla  dzieci  do  przyjęcie w  salce  

                         Katechetycznej  dla  poszczególnych  grup.  

 1. W  Niedzielę   o  godz. 15.00  Nabożeństwo Gorzkich Żali  wraz  z  kazaniem pasyjnym. Za udział w  Nabożeństwie Drogi  Krzyżowej i w Gorzkich Żalach  można zyskać Odpust Zupełny.

Rekolekcje Wielkopostne  dla  Dorosłych  i młodzieży  będą w naszej  Parafii  w  dniach od  11 do 14  marca  

 1. Bóg  zapłać  paniom  za  posprzątanie  kościoła  w  minionym  tygodniu  parafianom  z  ul  Transportowców.

     Prosimy  o  sprzątanie  kościoła  w  nadchodzącym  tygodniu  panie  z  ulicy  

     Fundamentowej  VII  i pozostałe domy  z tej  ulicy  a  w   przyszłym  tygodniu  

     panie  z  ulicy  Fund  XII  

 1. Na  stoliku  przy  wyjściu  jest  wyłożona  księga,  do  której  można  się

wpisywać  podejmują  abstynencję  od  napójow  Alkoholowych

7.  Rozprowadzamy  kolejny  nr  czasopism:  „Gość  Niedzielny”, ,Idziemy”  

     i  „Niedziela” i  „Mały  Gość  Niedzielny”

              8.      Intencje  Mszalne  w  tym  tygodniu:  

Sprawozdanie za rok 2017.

NAJWAŻNIEJSZE  WYDARZENIA  RELIGIJNE

                                                          2017 Roku

  W    ŚWI  CIE    Obchód  100 lecia  Objawień  Matki Bożej w  Fatimie.

                                Ks.  Wikariusz  Andrzej  Niemcewicz  zorganizował  pielgrzymkę  parafian  

                            do  Fatimy  we  m-cu  Marcu. a  m-cu Listopadzie  drugą  .

                            Od  13  maja  co  m-c  w   parafii  odbywała  sie    

                            procesja  z  figurka  Matki  Bożej  Fatimskiej  dookoła  kościoła  po  Mszy  

                            św  wieczornej

                                   

  W   POLSCE : Podczas  obchodu Uroczystości Narodzenia  Najświętszej  Maryi Panny  8  

                              września na  polecenie  bpów  Polskich Polacy  przyrzekli  uroczyście  spełniać  

                          Akt  Poświęcenia  Kościoła  w  Polsce   Niepokalanemu  Sercu  Maryi.

                          W  dniu  7  października Polacy  uczestniczyli  w  Narodowej  Modlitwie  

                          Różańcowej  odmawiając  go  w  wzdłuż granic  Polski.    

                          W  Uroczystość  Jezusa Króla Wszechświata  dnia  26,11.2017  ponowiono  

                          Jubileuszowy Akt  Przyjęcia  Jezusa Chrystusa za Króla Wszechświata

                          

                          Kolejny  dzień  Papieski obchodziliśmy  pod  hasłem:  „Idźmy naprzód  z  

                          Nadzieją”.

                              

                                       W  ARCHIDIECEZJI:

            W  parafii  bł  Doroty z Mątów  w Gdańsku  Jasieniu  w Adoracji  Najświętszego

            Sakramentu  trwającej  od 20-28 stycznia  przy  kolejnym  ołtarzu z  serii  „Dwanaście  

            gwiazd” noszącego  tytuł:  ŚWIATŁO POJEDNANIA I POKOJU  wykonanego  w  

            pracowni  artystycznej  p Mariusza Drapikowskiego  dla  sanktuarium w  Kibeho  brali

            udział  nasi  parafianie.  Mieli swoją Msze  św.  i  całodzienne  czuwanie  w  dniu  

           28 stycznia.

           

           W  Niedziele  7  Maja  na  wzgórzu   Świętego   Wojciecha   podczas  Uroczystości

            Odpustowej  obchodzono  25  lecie  ustanowienia  Archidiecezji  Gdańskiej.  Mszy  św.      

            przewodniczył  Nuncjusz  Apostolski  w  Polsce  ks. abp Salvatore Penacchio

 

           W  dniu  16  grudnia  w  bazylice pw  św  Brygidy  w  Gdańsku  został  poświęcony  

           przez  Arcybiskupa Salwatore Pennacchio, Nuncjusza  Apostolskiego w  Polsce  

           Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny.  


           W  spotkania: „Wieczór  Młodych” brali  udział  młodzi  parafianie. Były  one

            organizowane;   

 1. 12 lutego w  parafii  Gwiazda  Morza  zawiózł  ks.  Andrzej  Niemcewicz

 2. 21 kwietnia  w  parafii  św.  Jadwigi  Królowej  w  Bojanie. Zawiózł  ks.  Andrzej  Niemcewicz

 3. 20  października  w  parafii  pw.  Chrystusa Zbawiciela. Zawiózł  ks.  Andrzej Nowak,

 4. 17 listopada w  parafii  sw  Jana z Ket w  Rumii.  Zawiózł ks.  Andrzej Nowak.


         Młodzież  naszej  parafii  brała  również  udział  w  Rekolekcjach:

          1.  „Szkoła  uczniów  Chrystusa”   w dniach  22 – 27  stycznia,

          2. Odbyła   spotkanie  modlitewne  młodzieży  należącej do  Ruchu  Oazowego  w  

              naszej  parafii  z  czterech  ośrodków  Z  Leźna, Żukowa,  Gdańska Kiełpina  i  od

              nas,

          3. Brała  udział  w  rekolekcjach  dla Oazy  Młodzieży w  konwikcie  Colegium  w  

             Wejherowie  w  dniach  19-21 maja,  gdzie  rozważano hasło  „Bądź czytelny”,

          4.Brała  udział  w  kolejnym  obozie  integracyjnym  w  Ośrodku  Orlinek  w  dniach                  

 1. -  28 maja

          6  Pojechała  na  XXI  spotkanie  w Lednicy

          7.  brała  również  udział  w  wakacyjnym  Obozie Oazowym  w  dniach  27.06-13.07  w  

               ośródkach  położonych  w  miejscowościach:  Sychowo, Wejherowo i Bojano.    Te  

               wyjazdy  i  szkolenia  zawdzięczają  młodzi  ludzi  ks. wikariuszowi  Andrzejowi  

               Niemcewiczowi

           

          Dzieci Niepełnosprawne  z  Domu  Dziecka im. Korczaka w Gdańsku dzięki  wynalazkowi

          wikariusza   Ks. Andrzeja Nowaka  mogą  korzystać  z  jazdy  na lodowisku.  Pomysł  

          został  zaprezentowany  w  środkach  masowego przekazu,  by  z niego mogły  korzystać  

          wszystkie  niepełnosprawne  dzieci

          

          Ks. Andrzej  Niemcewicz,  wikariusz  naszej  parafii  prowadził  w  Uroczystość  Bożego  

            Ciała  na terenie   miasta  koncert  pt;  „Katolicy  na  ulicy”     

                                 

   

                                                                 W  PARAFII

  

                                                    Nabożeństwa  i  Przedstawienia

                                                   = = = = = = = = = = = = = = = = =


       Tradycyjnie w  dniu 8.01.2017r,  w  Niedzielę  młodzież  Szkoły  Podstawowej  nr  83  w  

       Gdańsku  Kokoszkach,  przedstawiły   „Jasełka”.

  

       Ważne  w  życiu  parafii  było uczczenie  patrona  naszej  Parafii  św  Br  Alberta  

       Chmielowskiego.  Co  m-c  25  dnia  po  Mszy  św  wieczornej  wobec  wystawionego  Naj-   

       świętszego  Sakramentu  odmawialiśmy Litanię  do   Świętego  Brata Alberta.


      Został  też  zorganizowany  konkurs  diecezjalny   na  temat wiedzy  i  dziedzinie  

      plastycznej.  Przygotowywały  do  tego  konkursu  panie  katechetki:  Mirosława  Wysocka,

      Marzena Grabowska  i Czarnecka Dagmara. Na  etapie  szkolnym  w naszej  parafii   w  

      obydwu  konkursach  brali  udział  uczniowie  obydwu szkół.

      W  konkursie  diecezjalnym  o  św  br  Albercie  w  dniu  17  czerwca    P a w l i n a  

      Małgorzata uczennica  Szkoły  Pozytywnej  z  dzielnicy  na  terenie  naszej  parafii  zajęła  trzecie  

      miejsce, zaś  w  konkursie  plastycznym  W e n t Aleksandra zajęła  pierwsze  miejsce,   a  Zofia  

      G o ł ą b e k   i  T u m i d a j e w i c z  Jakub  z  Szkoły 83  ostali  wyróżnieni

 

     W  dniu  18  czerwca   przed  główną  Mszą  św. Odpustową  o  godz.  13.00    został  przez    

      młodzież  Szkoły  83  przedstawiony  spektakl  o patronie naszej   parafii  pt:  

     „ŚWIĘCI   UŚMIĘCHNIĘCI  – ŚWIĘTY BRAT  ALBERT”.   Sumę  odpustową  odprawił  

     ks. Jacek Tabor  proboszcz  parafii  św.  Franciszka  z Gdańska  Emaus,  który  podczas  

      wszystkich  Mszy  św  głosił  Słowo  Boże.  

       

                                            REKOLEKCJE  i  MISJE  ŚWIETE

        Dla  dzieci  i  młodzieży  odbyły  się  one  w dniach 12-15 marca.  Głosił  je  ks.  Krzysztof  

        K o n k o l wikariusz  parafii  Chrystusa zbawiciela  z  Gdańska Osowy.       

        Dla  dorosłych  zostały  rekolekcje   przeprowadzone  w  dniach  od  2 -5 kwietnia.  Głosił   oj.  

       Józef   F u r c z o ń   z Zgromadzenia  Księży  Najświętszego Serca  Jezusowego.                                                         

        Po dziesięciu  latach  zostały przeprowadzone w  parafii  Misje  Święte  w  dniach  od  10 – 16  

        września   br. Nauki  i Nabożeństwa  prowadzili  ojcowie  Misjonarze  Świętej  Rodziny:  Janusz  

        Jezusek i  Bogusław Jaworski

            

                                                      PIELGRZYMKI

       

         W  m-cu  czerwcu  dnia  13  odbyła  się  autokarowa  Pielgrzymka  do  Sanktuarium Matki    

         Bożej  Swarzewskiej,  zorganizowana  przez  p.  katechetkę Dagmarę  Czarnecka

 

         Ks.  Andrzej  Nowak  brał  udział  w  pielgrzymce  z  Gdańska  do  Jasnej  Góry.

         

        W  październiku  ks.  Janusz  Herman  wraz  z  kolegą  ks  Bartłomiejem Wittdrotem   z  parafii  

         św  Jana  Pawła  II organizowali  Pielgrzymkę  jednodniową  do  Sanktuariów  w Licheniu,  

         Częstochowy  i  Krakowa

        

         Kazania  pasyjne  na  Nabożeństwach  „Gorzkich  Żali”  głosił  ks.  .proboszcz  naszej  parafii   

     

         Zespół  muzyczny   „DEBEMUS  CANTARE „  oprócz  prowadzenie  śpiewów  na  Mszach  

         św. i  koncertów  brał  udział  w  XVIII  Metropolitarnym  Festiwalu  Piosenki  w  Jastarni,  

         gdzie  zdobył  specjalna  nagrodę.  Wziął  też  udział  w  Tourne  do  kanady  w  dniach  od  

         30.o8-19.09.2017 r.


        Chór  kościelny  pod  dyrekcją  Damiana B y c h o w s k i e g o  oprócz  śpiewów  podczas  

        Mszy  św   i podczas  Odpustu  Parafialnego  wykonał  koncert  kolęd  w  dniu  15 stycznia br.

        Wziął  również  udział  w  Festiwalu  Pieśni  Wielkopostnych  w  Kielnie  w  dniu  1  kwietnia.


       Śpiewa  też  regularnie  podczas  Mszy  św   Niedzielnych  Schola  Liturgiczna prowadzona  

         przez  państwo  Mirosławę i Marka  Wysockich

                                   

         Dekorację  Kaplicy  Ciemnicy  i  kaplicy  Grobu  Pańskiego, i na  Nabożeństwa  Majowe  i  

         Uroczystość  Bożego  Narodzenia  zostały  przygotowane  przez  ks. Wikariusza  Andrzeja  

         Nowaka.  oraz  współpracujące  z  nim  panie  i  panowie  z  naszej  parafii  oraz  młodzież  

         przygotowująca  się  do  Sakramentu  Bierzmowania.  


        Jak  co  roku  modlono  się  2.05.2017r   przy  Krzyżu   upamiętniającym  śmierć  32  pasażerów  

        którzy  zginęli  w  katastrofie  autobusowej.  

        

        W  Czwartek  1  czerwca  kapłani z  rocznika  naszego  ks.  wikariusza  Andrzeja N i e m c e -    

        w i c z a   zebrali  się  w  naszej  świątyni,  by  podczas  Mszy  św  uroczyście  dziękować  Panu  

        Bogu   za  dar  powołania  do  kapłaństwa. Wraz z   ks  Andrzejem  koncelebrowało  8 ka-

        planów.           

        

      W  Niedzielę  26.06 ks.  Andrzej Niemcewicz  odwołany  z  pracy w  naszej  parafii  odprawił

    Pożegnalne     Msze  św. Na  jego  miejsce  przybył  mianowany  Dekretem  ks.  Arcybiskupa  

    ks. Janusz Herman  i  rozpoczął  pracę  w  parafii   w  Sobotę 1  lipca br.  

      

     Ostatnim   aktem  pracy  w  parafii  było  zorganizowanie  przez  Ks. Andrzeja   spływu  

      kajakowego  rzeką Słupią  w  którym    sam wziął  udział .  Razem  z nim   udział  w  spływie  

      wzięły  23 osoby.                                              

     

       W  przeddzień  Uroczystości  Wszystkich  św.  dnia  31   października  ks.  Andrzej Nowak  

       poprowadził  „Wieczór  Wszystkich  ŚWIĘTYCH.  Najpierw  została  odprawiona Msza   

       św,  po czym  wobec  wystawionego  Najświętszego  Sakramentu  odśpiewano Litanie  do

       Wszystkich  Świętych ,   obyła  się  także  Adoracja Najświętszego  Sakramentu, a  o godz.  

       20.30  konferencja:  „Po  Relikwie”.  Wieczór  zakończył  się  Apelem  i  ucałowaniem  

       Relikwii  

      

       W  Szkołach  na  terenie  parafii  zorganizowano  przedstawienia   promujące  kult  

      świętych,  jako  przeciwstawienie  się  obchodom  kultu   demonom  a  w  okresie

      przedświątecznym  w  Szkołach  był   przedstawiane   „Jasełka”.                                       

        

       W  okresie  Adwentu  Na  Mszach  św.  Roratnych  podczas  Adwentu  rozważano hasło  

       „Strażnik  Skarbów”.


                                                                   Ministranci

      Służy  25 ministrantów i  8 lektorów. Jest tez  jeden  ceremoniarz.   Mają  swoje  spotkania  

      w  Sobotę.  Ich  zadaniem jest  służba  przy  ołtarzu.  Czasami  pytają  się  parafianie  

      dlaczego  przychodzą  tylko służyć   na Msze  sw   w  Niedzielę  te  późniejsze,  W  co  dzień  

     natomiast  prawie  nigdy. Odpowiadają,  że mają  dodatkowe  zajęcia  

      Brali  udział  w  turnieju   piłki  nożnej  dla  ministrantów  w  Archidiecezji  w  Sobotę  18

      marca .  Za  udział  w  turnieju  otrzymali  Dyplom,   Księża jeżdżą z  nimi  i  chętnymi  na  

     lodowisko  w  okresie  sezonu zimowego.  

      Były  dla  nich  organizowane  również   możliwość  grania  w  piłkę  nożna na boisku, a  w  

     okresie zimowym   w  hali Szkoły  Pozytywnej.  

     W  przeddzień  Odpustu  parafialnego dnia  17  czerwca  zakończyło  się  w ciągu  roku  

      szkolnego  spotkania  roczne  ministrantów

      Po  Świętach  Bożego  Narodzenia  27  grudnia  było  spotkanie  ministranckie  i  podzielono

      się  opłatkiem  i  składanie  sobie  Życzenia.


     Z  innych  wydarzeń  dziejących  się w  parafii  trzeba  wspomnieć  prośbę  młodych  

     rodziców  o  udostępnienie  salki  katechetycznej   dla  spotkanie  i  zabawy  małych  dzieci  

     pod  opieka  rodziców,  co  zostało  im  udostępnione   i  te spotkania   trwają  od  końca  m-ca  

     Października  w  każdy  Czwartek  od  godz. 11.00  do  13.00


     Działa  również  w  parafii  grupa  Kościoła  Domowego.  W  Uroczystość  ZEŁANIA  

     DUCHA  ŚWIĘTEGO  kończący  pracę,  za  co  im dziękuję:  Animatorzy Marek i Teresa

     Kulas  przekazali  swe  zadania  nowym animatorom  Agacie  i  Dariuszowi  Mazur. Odbyło  

     się  przyrzeczenie  nowej  grupy  Kościoła  Domowego. Spotkania  odbywają  się raz  w  M-cu  

     w Niedzielę.

     

      W  Soboty  zaś  od  końca  m-ca  Października  korzystają  po  wieczornej Mszy  św  

      parafianie  chętni  nauczyć  się  język  angielskiego

     W  salce  równie  było  w  okresie  przed  Bożym  Narodzeniem  spotkanie  i  podzielenie się  

      opłatkiem  dla  ludzi  starszych.

      7  grudnia  nasza   dotychczasowa  gospodyni  p.  Filomena  Formela  zakończyła  prace  ze

      względu  na  stan  zdrowia.  Zamieszkała  w  Domu opieki  „Złota  Jesień  w  Gdańsku  

      Zaspie.  Za  jej  długoletnia  pracę  w  imieniu  wikariuszy  i  wszystkich  korzystających  z  

      jej  pracy  serdecznie  dziękuję.  

      Od  Środy  10 stycznia  prowadzi  kuchnię  pani  Iza. Za  przyjęcie tej pracy  dziękujemy  jej  

      a  przede wszystkim,   Panu Bogu  Dojeżdża   do swej  pracy  z  Gdańska  

      Oliwy.    


     Sakramenty  udzielone  parafianom:

                                         = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

                             Chrzty:                                                  66/89

                             Pełne  uczestnictwo  we  Mszy  św.   104/82

                             Dzieci  przyjęły  ten  sakrament  w  Uroczystość  Trójcy Przenajświętszej  11  

                              czerwca  podczas  Mszy  św.  o  godz.  11.00

                             Pierwszą  rocznicę  przyjęcia  Komunii  św  dzieci  obchodziły  w  dzień  Odpustu

                             Parafialnego  dnia  18  czerwca  podczas  Mszy  sw  o  godz.  11.00

                             Bierzmowanie                                       42/22

                             Sakramentu  udzielił w  dniu  4. Marca  ks.  bp  Zbigniew  Zieliński

                             Śluby                                                     10/ 5                                                                                                                                                       

                             Odeszło  do wieczności                         46/43

                             Udział  parafian  w  Niedzielnej  Mszy  św.

                             Na  4850   parafian we  Mszy  św.  Niedzielnej  w  dniu  15.10.2017r.  

                             brało  udział    1326  osób,  gdy  w roku 2015  było  1321  osób.  

                             Do Komunii św. przystąpiło w tym dniu  osób  594,  zaś  w  ubiegłym  roku

                             zaś  521

                             Ogółem  wydano w  2017 r.  48580   Komunii  św.  gdy  w  roku  2016 / 41077.


                             Za  składanie  intencji  Mszalnych  serdecznie  dziękuję,  

                             Przypominam, że  Uroczystość   Świętej  Bożej  Rodzicielki   obchodzona  1  

                             stycznia  jest  Świętem   zobowiązującym  do  uczestnictwa  we  Mszy  św. a jest  

                             niestety  traktowane  jako  dzień  wypoczynku    po  zabawie  Sylwestrowej  i  że  

                             nie  potrzeba  uczestniczyć  we  Mszy  św.  Pytać  się  trzeba  czy  z  tego  się  

                             spowiadamy.

                            

                              Nawiedzenie  duszpasterskie  w  parafii  rozpoczęliśmy   27  grudnia  ubiegłego  

                             roku,  zakończyliśmy  23  stycznia  tegoż  roku.  Do przejścia  było  1840  rodzin.  

                             Przyjęło  1300  co  stanowi  70,81%  wszystkich  przyjmujących.  Rodzin  z  

                             zawartym  sakramentem  małżeństwa żyje   na  terenie parafii  70,65 %,  małżeństw  

                             żyjących  na  kontrakt cywilny  bez  możliwości  i  z  możliwością  zawarcia  

                             sakramentu  małżeństwa  jest  na  terenie  jest 5,76% .  Mężczyzn i  kobiet  żyjących  

                             razem  bez kontraktu  cywilnego  z  możliwością  zawarcia  związków  

                            sakramentalnych  na  terenie  parafii  jest  6,2% .  Osób  samotnych  i  tych  którzy  

                            wychowują  samotnie   dzieci  znajduje się  na  terenie  parafii    12,5%. Pozostali  to  

                            ci którzy  nie  przyjęli  nawiedzenia  ze  względu  ,że  nie  chcieli  przyjąć  lub  też

                            należą  do  Zielonoświątkowców,  Babtystów  lub  należą  do  Świadków  Jehowa.             

          

                                                      Pomoc  Charytatywna;

                             Przed  Świętami  Wielkanocnymi  i  Bożego  Narodzenia  zorganizowano  

                             paczki  z żywnością,  oraz  z  artykułami  pierwszej  potrzeby  za  pieniądze  

                             przekazywane  przez   parafian.  Na  Święta  Wielkanocne  paczki  

                             otrzymało  16  rodzin,  a  na  Święta  Bożego  Narodzenia  parafianie  przynieśli  30  

                            tutek  z  żywnością  i  innymi  artykułami  potrzebnymi  w  domu.  Skorzystało  po  

                            części  z  nich 14  rodzin.  Pozostałe  przekazano  do  „Caritasu”  Gdańskiego.

                             Bóg  zapłać  parafianom  za m ofiary  w  postaci  paczek  „Tutek”

                             Ze   sprzedaży świec  „Caritasu   przekazano  2420  zł  do  Centrali  „Caritasu”,  

                              reszta pieniędzy  została  wykorzystana  w  parafii  na  pomoc  tym,  którzy  sa  

                              w  potrzebie

                              W  kolektach  na  misje  w  dniu  6  stycznia   stycznia  oraz   18    października   

                              Zebrano 7390, 2 zl  zł.

                              Na  Stypendia  dla  młodzieży  uzdolnionej  pochodzących  z  biednych  rodzin  

                              zebrano  1885,85  zł.

                              Na  ofiary trzęsienia  ziemi   Meksyku w dniu  15.10  zebrano 1250 zł.

                              Ponadto  zbierano  ofiary pieniężne  w  Wielki  Piątek  na  Grób  Pański.  

                              Zebrano  1649,78 zł .  

                              Podczas  Mszy  św.  Pasterka na  Fundusz  Obrony  Życia  zebrano  1800   zł, które   

                              zostały  przekazane  na  ten  cel.

                              Kolekta  na  Seminarium  Duchowne  w  Gdańsku  Oliwie  w   Niedzielę  12.11.   

                              wyniosła  6734 zł ,  za co gorąco  dziękuje  parafianom   ks.  Rektor  

 

                                            B u d o w a  kościoła  parafialnego

                                        = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 1.  Została  wykonana  i  zamontowana  Ambona    przez  Zakład  kamieniarski  „MURKAN”  wg projektu  oj, Tomasza  Janka.  Została  poświęcona  przez  projektanta  podczas  Sumy Odpustowej  18  czerwca.

 2. Położono  blachę  aluminiowa  na  połowie  dachu  kościoła od  strony  zachodniej  i  południowej   łącznie  z  z  jednym  daszkiem  nad  bocznym  wejściem.

 3. Położono  tynk  ozdobny  na  ścianach  kościoła, tam  gdzie  na  dachu  została  położona  blacha.

 4.  We wnętrzu  kościoła  zostały  wykonane  i  obudowane  dwa  kolejne  kominy  wentylacyjne.

 5. Wykonano  dalsze  prace  przy  wykonywaniu  podbitki  kościele.

 6. Została  wykonana  instalacja  odgromowa  na  tej  części  dachu,  gdzie  została  położona  blacha.

 7. Zakupiono  i  zamontowano  nowy  podgrzewacz  wody  w  budynku  plebanii

 8. Wykonano  garaże  dla  Księzy  wikariuszy.

 9. Przeprowadzono  remont  kapitalny  toalety  dla  użytku  publicznego  

  

                                                                     Sprawy  finansowe  

                                  = = = = = = = = = = = = = = = = = =

    Wszystkie  inwestycje,  a  także  opłaty  są  opłacane  ze  składek  i  ofiar,  które    

    składacie,  czy  na  tacę,  czy  ze  zbiórek –tacy  w  drugą  Niedzielę  m-ca  na  

    budowę  , czy  z  ofiar  pieniężnych  w  czasie  rozprowadzania  Opłatka,  czy  podczas  

    obchodów kolędowych.

    Na  co  zostają  wydawane  pieniądze   po  za  budową  i  upiększaniem  naszego  

    kościoła?   Idą  na   sprawy  związane  z  sakramentami,  żywność, opłaty  za  wywóz  

    śmieci,  za  wodę  i  ścieki, prąd  ,  opał,  opłaty  na  Kurie, Seminarium  i Uczelnie  

    katolickie   i   pomoc  chrześcijanom  prześladowanym  czy  na  pomoc  kościołowi na  

    wschodzie  lub  te  losowe  wydarzenia.

                  Za  energię  Elektryczną  w  kościele, czyli  za  oświetlenie  i  ogrzewanie  kościoła,  a

                   także  w  budynku  parafialnym  zapłacono  w  miniony  roku  28964,39  zł.

                  Dodatkowe  zbiórki,  które  były  przeprowadzone  w  minionym  roku:

                    2.02  na  Zakony  Konteplacyjne

                    2.04   Zbiórka na  Hospicja

                   22.05  zbiórka  na  rzecz  pracy  z  dziećmi  w  Kairze,

                     4.06  Zbiórka  na  rzecz  budowy  Centrum  Opatrzności  Bożej

                   18.06  Zbiórka na rzecz  pracy  Wolontariatu  Palotyńskiego w  Indiach,

                     2.07  Zbiórka  „Orlej Straży”  na  pomoc ofiarom  terroryzmu  na bliskim  Wschodzie,

                   13.07. ks.  Adam  Litwic  pracujący  na  Ukrainie  zbierał  ofiary  pieniężne  nz  swoja  

                              Parafię,

                   30.07 na  środki  Transportu w  ramach  Akcji  św.  Krzysztofa,

                    8.10. Na  Dzieło Nowej  Ewangelizacji.

                  12.11. Solidarność  z Kościołem  prześladowanym

                  10.12  pomoc  Kościołowi  na  Wschodzie        

                                     

    Bóg  zapłać  parafianom  za   składanie  ofiar  pieniężnych  na  cele  wymienione  wyżej.

    Bóg  zapłać  za ofiary  złożone  podczas  obchodu  kolędowego.

    Wszystkie  te  ofiary  pomogły  w pokryciu kosztów  wszystkich  inwestycji  

    Prowadzonych  w  parafii  


                                     Zadania  i  Uroczystości  w  parafii  w  tym  roku

 1. Przed  nami  kolejny  rok  pracy  w  budowaniu Kościoła  -  Wspólnoty   Parafialnej,  i  zamykanie  dalszych  prac  przy   budowie  Świątyni,  gdzie  gromadzimy  się  na  wielbieniu  Boga  za  Dzieło  którego  On   Sam  Pan  Bóg  dokonuje.

 2. Co  planujemy  na  ten  rok

Planujemy  przykrycie  blachą  kolejnej drugiej  połowy  dachu  budynku  kościoła  wraz  z  daszkiem  nad  bocznym  wejściem,  tego  co  jeszcze  jest  do  zrobienia.  Sam  zakup  blachy  będzie  kosztował  około  70.000  zł.  Następnie  postawienie  pozostałego  kominka  wentylacyjnego,  pokrycie  tynkiem  ozdobnym pozostałych  ścian,  i położenie  na  nowo  instalacji  odgromowej.  Podczas  zbiorki  za  Opłatek  mówiłem  i o  chrzcielnicy,  która  jest  już  prokektoiwana.  Jak  się  jeszcze  uda  to  wykonanie  drzwi głównych  wejściowych  do  kościoła.  Trzeba  jeszcze  trochę  poczekać  z  malowanie  kościoła,  bo  cóż  to by  nam  dało  gdyby  papa  zaczęła  prze ciekać.

 1. Ten  rok  jest  obchodzony jako  rok  św  Stanisława Kostki  Patrona  Młodzieży

Wiele  się  udało  zrobić  dla  włączania  młodzież  w  Zycie  Kościoła,  mówiły  nam  o tym  wydarzenia  z ubiegłego  roku,  ale  jest  jeszcze  wiele  do  zrobienia,  chociażby  by  ministranci  angażowali  się  w  służbę  na  każdej  Mszy  św.

 Przydałby się  jeszcze  drugi  pan  kościelny,  bo  jest jeden za  którego  dziękujemy, że  się  zgodził pracować, a w  dwójkę  raźniej.

Przypominam  również  o podejmowaniu  dzieła  sprzątania  kościoła,  gdyż  w  z nie-których  wyznaczonych  ulic  nikt  nie  przychodzi.

        4.   Przed  nami   Uroczystości:    udzielenie  Sakramentu  Bierzmowania  młodzieży  naszej  

              parafii,  terminu  jeszcze  nie  znamy,  a  także   przyjęcie  do  Pierwszej  Komunii  św.,  które  

              odbędzie  się  w naszej  parafii  w  dniu 27  maja  w  dwóch turach  o  godz  9.30  i o godz.

              11.15   bieżącego  roku,   także  o  Uroczystości   Odpustu  parafialnego.

              Planuje  się  pielgrzymkę  oprócz  zapowiedzianej  do  Ziemi  Świętej,  w maju  do  

              Gietrzwałdu    i   św.  Lipka ,  w  czerwcu  z  dziecmi  komunijnymi  do  Sianowa , a  w  

              październiku  do  Włoch

              Polecam  wszystkie  prace  waszej  uwadze  poprzez  modlitwę  i  pomoc  

              materialną.

     .

                                                                                  KS. PROBOSZCZ  

                                                                           Roman   J a n u s z e w s k i


IV Niedziela zwykła 28.01.2018 R.P.

            1.  Intencje  Apostolstwa  Modlitwy na m-c  Luty:

              Powszechna:  Aby  ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub

                                       duchową, nie pozwoli, by rządziła nimi korupcja   

          2. W  tym tygodniu  obchodzimy:

              Środa:       Wspomnienie  Św.  Jana  Bosko,  prezbitera

                                 Po  Mszy  św  wieczornej  Nowenna   do Matki  Bożej  Nieustającej  

                                 Pomocy

              Czwartek: Po  Mszy  sw  wieczornej godzinna  Adoracja Najświętszego  

                                 Sakramentu.  Modlić  się  będziemy o nowe powołania kapłańskie i

                                 Zakonne  z  racji  I Czw m-ca

              Piątek:       ŚWIĘTO  OFIAROWANIA  PAŃSKIEGO

                                 popularnie  zwane  Świętem  Matki  Bożej  Gromicznej.

                                 Msze  św.  odprawione  zostaną  o  godz.  8.00  i  o  18.00

                                 Na  Mszach  św.  poświęcenie  gromnic.

                                 Dzieci  zapraszamy  na  godz.  18.00,  Po  Mszy  św.  pożegnanie  

                                 Żłóbka.  Na  tej  Mszy  św.  poświęcenie  świec  dzieciom  do  

                                 przyjęcia.  Kolekta  w  tym  dniu  przeznaczona na  potrzeby  

                                 klasztorów  kontemplacyjnych.

                                 Otoczmy  w  tym  dniu  modlitwą  osoby, które  oddały  swoje  życie  

                                 na  służbę  Bogu i  Ludziom  w  zakonach,  zgromadzeniach  i  

                                 instytutach  świeckich,  oraz  jako  dziewice  i  wdowy

                                 konsekrowane.  

              Sobota:      Po  Mszach,  które  będą  odprawione  o  godz.  8.00  i  18.00    

                                 będziemy  udzielać  błogosławieństwa  św.  Błażeja

                  Na  zakończenie  odmówimy  Akt  ofiarowania  Niepokalanemu  

                   Sercu  Najśw.  Maryi  Pannie.

                                 Od  godz.  8.30  Nawiedzenie  chorych  w  parafii                                    

        3.  Bóg  zapłać  paniom  z  ulicy  Cementowej i Maszynowej  za  sprzątniecie

               kościoła Proszę  o  sprzątanie  kościoła  w  tym  tygodniu  parafian  

              z  ulicy  Fund  VI  ABC ,  a  w  przyszłym  tygodniu  parafian  

              z  ulicy Transportowców.

4.  Rozprowadzamy  kolejny  nr  czasopism:  „Gość  Niedzielny”,  „Niedziela”,  

     „Mały  Gość  Niedzielny”  i  „Idziemy”

    Czasopisma  są  wyłożone  na  stolikach  przy  wyjściu  z  kościoła.

        5. Intencje  Mszalne  na  ten  tydzień  na  osobnej  karcie.


III Niedziela zwykła 21.01.2018 R.P.

1.Msze  św. zostaną odprawione  o  godz. 8.00  i  o 18.00

2. W  Środę Nowenna  do  matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy

3.  W  przyszłą  Niedzielę  po  Mszy  Św.  dzieci  Przedszkola  nr  8  dadzą  przedstawienie  „Jasełek”  po  Mszy  Św.  o  godz. 11.00.

4. Po  wieczornej zaś  Mszy  Św. w przyszłą Niedzielę  Chór  naszej  parafii  da  koncert  Kolęd, na  który  to serdecznie  zapraszamy  parafian.

5. Bóg zapłać  za  sprzątnięcie  kościoła  parafianom z  ul.  Smęgorzyńskiej cz. 1. Prosimy  o  sprzątanie kościoła parafian z  ul. Fund IV ABC, a  w  przyszłym  tygodniu  parafian z ul.  Smęgorzyńskiej  cz. II –a

6. Czasopisma  są  wyłożone  na  stolikach. Zachęcamy do czytania prasy  katolickiej

7. Intencje Mszalne  na  ten  tydzień.

8. Plan kolęd odczytać.


II Niedziela zwykła 14.01.2018 R.P.


 1. Dziś  obchodzimy  Świaatowy  Dzień  Migranta  i Uchodzcy, Módlmy  się  w tej  intencji

  1. W tym  tygodniu  obchodzić  będziemy

             Środa:         Wspomnienie  Św. Antoniego opata

                                 Po  Mszy  św  wieczornej  Nabożeństwo  do  Matki  Bożej  

                                 Nieustającej  Pomocy..

             Czwartek:  Rozpoczynamy  Tydzień  Powszechnej  Modlitwy  o  Jedność  

                                 Chrześcijan.   

             Piątek:       Wspomnienie  Św. Józefa Pelczara bpa/

         2.  Msze  św.  odprawiane  będą  w  ciągu  tygodnia  o  godz.  8.00  i  18.00    

4.  Plan  Kolęd  na  najbliższy  Tydzień  -  podać  do wiadomości.

5.  Proszę  o  sprzątanie  Kościoła  w  tym  tygodniu  panie  z ulic

   Smengorzyńskiej  cz  II  w przyszłym  tygodniu panie  z  ulicy  Fund  V  AB

6.  Rozprowadzamy  kolejny  nr  czasopism:  „Gość  Niedzielny”,  „Niedziela”  i  

    „Idziemy” i  „Miłujcie  się”..  Czasopisma  są  wyłożone  na  stolikach

        7.  Intencje  Mszalne  w  tym  tygodniu  na  osobnej karcie.


Niedziela Chrztu Pańskiego 07.01.2018 R.P.

1.Msze  św. zostaną odprawione  o  godz. 8.00  i  o 18.00

2. W  Środę Nowenna  do  matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy

3.  W  przyszłą  Niedzielę  po  Mszy  Św.  dzieci  Przedszkola  nr  8  dadzą  przedstawienie  „Jasełek”  po  Mszy  Św.  o  godz. 11.00.

4. Po  wieczornej zaś  Mszy  Św. w przyszłą Niedzielę  Chór  naszej  parafii  da  koncert  Kolęd, na  który  to serdecznie  zapraszamy  parafian.

5. Bóg zapłać  za  sprzątnięcie  kościoła  parafianom z  ul.  Smęgorzyńskiej cz. 1. Prosimy  o  sprzątanie kościoła parafian z  ul. Fund IV ABC, a  w  przyszłym  tygodniu  parafian z ul.  Smęgorzyńskiej  cz. II –a

6. Czasopisma  są  wyłożone  na  stolikach. Zachęcamy do czytania prasy  katolickiej

7. Intencje Mszalne  na  ten  tydzień.

8. Plan kolęd odczytać.


Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 01.01.2018 R.P.

 Parafianom  i  gościom  z  okazji  rozpoczynającego się  Nowego Roku  2018,  życzymy   na  każdy dzień  waszego  życia   trwania  w  jedności  Panem  Jezusem  bez  leku,  bo  On  zwyciężył  świat  i  nas  wszystkich  pragnie  umacniać  mocą  Ducha  Świętego  w  drodze  prowadzącej do  osiągania   pełnej  doskonałości  chrześcijańskiej.  


 1. W tym  tygodniu  obchodzimy:

Wtorek            Wspomnienie  św  Bazylego  Wielkiego  i Grzegorza  z  Nazjanzu

Czwartek:       W  tym  dniu  ks.  bp  Wiesław  Szlachetka  obchodzi  czwartą  

                        rocznicę  przyjęcia  święceń  biskupich. Módlmy  się   w  Jego  

                        intencji.

                         Z  racji  Pierwszego  czwartku  modlimy  się  o  nowe  powołania  

                         kapłańskie  i  zakonne.

Piątek:             Ofiarujemy dziś  swe modlitwy  Najświętszemu  Serca  Pana  

                         Jezusa

Sobota:             Obchodzimy  UROCZYSTOŚĆ  OBJAWIENIA  PAŃSKIEGO  

                         popularnie  nazwane  Świętem  Trzech  Króli

                         Msze  św  Będą  odprawione  tak  jak  w  Niedzielę.

                         Po  Mszach  św  poświęcenie  wody,  kredy  i kadzidła

Niedziela:         Obchodzić  będziemy  w  tym  dniu  Uroczystość  Chrztu  

                         Pańskiego.

                         Po  Mszy  św.  o  godz.  11.00  dzieci  i  młodzież  Szkoły  83  

                         przedstawi  Jasełka

 1. Bóg  Zapłać  za  posprzątanie  kościoła  w  tym  tygodniu.  Prosimy  o  sprzątanie  kościoła  w nadchodzącym  tygodniu  panie  z  ulicy panie  z  ul.  Smęgorzyńskiej  cz  I - a

Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego 31.12.2017 R.P.

               ŚWIĘTEJ  RODZINY  JEZUSA,  MARYI  I  JÓZEFA  -  2017.12.31 R.P.

                = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

        A.  Z a p o w i e d z i  p r z e d ś l u b n e:

Są wywieszone  w gablocie. Proszę o zapoznanie  się z nimi, i  o modlitwę w intencji narzeczonych  

        B.  O g ł o s z e n i a

.

 1. W  tym  tygodniu  obchodzimy:

   Poniedziałek:  UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI.  Jest w                                  

                            tym  dniu obchodzony Światowy dzień modlitw o  pokój na

                              świecie.

                             Msze  św.  w  tym  dniu  zostaną odprawione  o godz 9.30, 11.00,

                             13.00 i  o  godz. 18.00Zawierzamy Najświętszej Maryi Pannie, Jej

                             Niepokalanemu Sercu  wszystkie  sprawy  ludzkości, zgłasza  

                             pokój  na  świecie  i wszystkie rodziny naszej parafii

   Wtorek:           Wspomnienie  św  Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu,  

                             bpów i dr. Kościoła

             Środa:               Nowenna  do Matki  Bożej  Nieust.  Pomocy  po  wieczornej  

                                      Mszy  św.  

             Czwartek:       Modlić  się  będziemy  o  nowe  powołania kapłańskie i zakonne

             Sobota             UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO  Msze  św

                                       zostaną odprawione jak w  Niedzielę

                                       Na Mszach  św  będą  poświecone  kreda  kadzidło. Będą  to  

                                       torebki zawierające  te  artykułu. Bardzo  bym  prosił  żeby

                                       każda  rodzina  zabrała  tylko  jedna  taką torebkę.        

 1. Bóg  zapłać  paniom z ulicy  Fund II ABC  za wysprzątanie kościoła  w  tym  

tygodniu   Prosimy  o  sprzątanie kościoła   w  tym  tygodniu  panie  z  ulicy  

Smengorzyńskiej cz I,  a   w   przyszłym  tygodniu  panie  z  ulicy  Fund III ABC

3.   Plan  kolęd  - podać  do  informacji

4.    Czasopisma wyłożone  jest  na  stolikach  przy  wyjściu  z  kościoła   

   5.    Intencje  Mszalne  na  osobnej  karcie.  

Uroczystość Bożego Narodzenia 25.12.2017 R.P.


 1. Życzenia  Świąteczne:  

                                               

              My  księża  pracujący  pośród Was  w  dzisiejszą  Uroczystość  Narodzenia  

              Pańskiego:                                                                                                                                             

              W  rozpoczynającym  się  roku  poświęconym uczczeniu św.  Stanisława Kostki    i   

               w roku  gdy  rozważamy  program  duszpasterski  w  haśle:   „ Jesteśmy  napełnieni  

              Duchem  Świętym”:  życzymy  Drogim  Parafianom  i  gościom,  abyśmy  czerpiąc  

              miłość  z  przyjścia Bożej do  nas  kierowali  się  zasadami  tej  miłości  Bożej w

              w  spotkaniach  z  drugim  człowiekiem,  a  czego  symbolem  jest  pośmiani się  

              opłatkiem.

              Od  Rektora  Gdańskiego  Seminarium  Duchownego następującej  treści  

              Życzenia: „W  imieniu  całej  Wspólnoty Seminaryjnej oraz  własnym  życzymy  

              błogosławionych  Świąt  Bożego  Narodzenia i  Nowego Roku  2018.  Niech  

              Boże  Dziecię narodzi  si e  naszych  sercach  na  nowo.  Niech  ogłasza  w  nas  

              królowanie, wprowadza  pokój, radość i  miłość”   

              Zebraliśmy  na  tacę  w  Niedzielę   12  listopada  br. 6734 zł.  

              podczas  zbiórki  na Seminarium  Duchowne  w  Gdańsku  Oliwie.  

              Życzenia  przysłała  Siostra  Zakonna  Emilia  pochodząca z  naszej  parafii,

              Zarząd Gdańskiej  Fundacji  Korczaka  wraz  z  dziećmi z  Domu im J. Korczaka w

              Gdańsku oraz  pan  Wojewoda  

               Za  przysłanie Życzeń  składam  w  imieniu  całej  Wspólnoty serdeczne   

               podziękowanie.


                     B.   Podziękowania:

                       „Bóg  Zapłać”:

               Wszystkim  Parafianom.   którzy  zechcieli  wspomóc  w  sposób  finansowy  i  

               materialny  akcję  wspierania  ludzi  najuboższych  w naszej  parafii  z  okazji  

               Świąt  Bożego  Narodzenia.  

               Ze  złożonych  darów w  torbach  tzw  tutkach   z   żywnością  i   innych  artykułów  

               skorzystało  9  osób, choć  zgłosiło  się  14  osób     

               Księdzu  Wikariuszowi Januszowi  za  pomoc  w rozprowadzeniu  paczek  

               potrzebującym.

               Wszystkim,   którzy  wsparli  nasz  stół  w  plebani  darami  żywnościowymi.

               Za  zakup  figury woła do  żłobka  i wykonaną  Dekorację Bożonarodzeniową  

               przygotowaną  przez  Ks.  Andrzeja  oraz  przez  Państwo  Czerwionka  i  państwu  

               Izdebskim  i  współpracującej  z  nimi  młodzieży  przygotowującymi  się  do  

               Sakramentu Bierzmowania.

               Dziękuję panu:  Mieczysławowi  Kulingowi za  podarowanie  choinek  na  wystrój  

               kościoła,

               Za  przywiezienie choinek  dziękuję  Panom  Stanisławowi  Rieglowi i Józefowi  

               Pyszka,  oraz   za  pomoc  przy  obsadzeniu  i   ustawieniu  choinek  w  kościele,    

               kaplicy  oraz  w  domu  parafialnym.

               Panu  Grzegorzowi  Wojciechowskiemu  do  którego  należy  firma  „PORTAL”  

               wykonanie  pokrycia  blachą  kolejnej  części  dachu  kościoła  i  za  pożyczenie  

               podnośnika, dzięki  któremu   możemy  wykonywać  prace  układania podbitki  w  

               kościele,  

               oraz  panu  Markowi  Wysockiemu  za  wykonywanie  tej  pracy.

               Ojcu  Tomaszowi Jankowi  za  przygotowanie  projektu stołu  pod  Tabernaculum.

               Pracownikom  Firmy  „MURKAN”  za  wykonanie tegoż  stołu                                          

               Firmie  RL – Grom  należącej  do  pani  Bożeny  Pióro za  wykonanie  częściowe  

               nowej  instalacji  odgromowej.                                                                                                                    

               Zespołowi  muzycznemu  naszej  parafii  za  wprowadzenie w nastrój  Uroczystości  

               Bożego  Narodzenia. Chórowi  Kościelnemu  pod  dyrekcją  p  Damiana  

               Bychowskiego za  upiększanie  liturgii Mszy  św,  i podczas  Koncertów  

               Ministrantom  za  służbę  przy  ołtarzu.  

               Wszystkim  którzy  wspierają  finansowo  budowę  naszej  Świątyni  przez  

               ofiary  pieniężne  złożone   podczas  rozprowadzania  opłatków  wigilijnych  a  

               także  za  ofiary  składane  każdorazowo  na  tacę  w  II  Niedzielę  m-ca, czy też  

               osobiście  na  konto  parafialne  bardzo  dziękuję.

               Panu  Ryszardowi  Tkaczykowi  za  opiekę  nad  elektrycznymi  sprawami   w  

               kościele  i  budynku  Parafialnym.

               Radujemy  się  z  tego  wszystkiego  co  się  dokonało  w  tym  minionym  roku  

               przy budowie  kościoła

               Paniom  za  przygotowywanie  obrusów  na  ołtarze, a  także za  przygotowanie  

               pościeli ołtarzowej,  oraz  alb  i  Ornatów  również  dziękuję.

               Parafianom za  dostarczone  kwiaty   do  dekoracji  kościoła,  a  także  za  

               posprzątanie  kościoła  na  dzisiejszą  Uroczystość – Bóg  zapłać.                   

               Radosnych  i  pogodnych  Świąt  Bożego  Narodzenia                                                                                                        

               Ks.  Andrzejowi  za  zakup  figury  wołu do Żłobka.       

                

                      C. O g ł o s z e n i a:

 1. Dzisiaj  kolejne  Msze  św.  będą  odprawione  o  godz. 9.30,  11.00,  13.00,    i  o  18.00.

 2. Jutro  w  Wtorek   będziemy  obchodzić  Święto  Świętego  Szczepana  pierwszego   męczennika

             Msze św.  o  godz.  7.30, 9.30, 11.00, 13.00.  Wieczorna  

             Msza  św.  o  godz.  18.00.

             W  tym  dniu  Modlimy się  w  intencji  pracowników  i  studentów  Katolickiego  

             Uniwersytetu  Lubelskiego, oraz  innych  Uczelni  Katolickich

             Kolekta  jest  przeznaczona  na  Uczelnie  katolickie  w  naszej  Ojczyźnie.                                                                                                                                                  

             W  Środę po  Świętach  rozpoczynamy  nawiedzenie  Kolędowe  w  

             Parafii.

Plan  Kolęd  na  najbliższy  tydzień  jest następujący.  (odczytać  z  osobnej  karty).

 1. Bóg  zapłać  za  przygotowanie  kościoła  na  dzisiejszą  Uroczystość.

 2. Prosimy  o  sprzątanie  kościoła  w tym  tygodniu  panie   z ul. Fund  II  ABC

 3. W Niedzielę   7  stycznia  dzieci  młodzież  szkoły  Podstawowej  nr  83  po  Mszy  św  o godz.11.00  przedstawi  „Jasełka”,  a  w  następną Niedzielę  14.01.2018 r  dzieci  Przedszkola  nr  8

 4. Czasopisma:  „Gość  Niedzielny.  „Niedziela”,  „Idziemy”,  i  „Miłujcie  się”  są  wyłożone  na  stolikach.  Są  to  nr  świąteczne,  dlatego  są  droższe/  

IV NIEDZIELA ADWENTU 24.12.2017 R.P.

            1.  Wigilijną  Msza  św.  Bożego  Narodzenia   zostanie  odprawiona                                      

                  o  godz.  22.00.

                 Pamiętajmy  o tradycyjnym  zachowywaniu  Postu  przy  wieczerzy  wigilijnej.

            2.  O  północy  z  dnia  24/25  grudnia,  z  Niedzieli na Poniedziałek  zostanie  

    odprawiona  Uroczysta  Msza  św.P a s t e r k a”

                 Wprowadzenie  do  tej Mszy św.  poprzedzi  zespół   młodzieżowy  śpiewaniem   

                  Kolęd.  Zachęcam  parafian  do  udziału  w   tej  Uroczystości  

    W  czasie  Mszy  świętej  podczas  odmawiania  „Wierzę  w  Boga...”

    a  na  słowa:  „i  za  sprawą  Ducha  Świętego”,  klękamy  na  jedno  kolano.

    Kolejne  Msze  święte  w  tym tak Uroczystym  dniu  będą  odprawione

Tak  jak  w   Niedzielę o godz. 9.30,11,00 13,00 i 018.00

Kto  przyjął  Komunie św.  na  Pasterce może  po  raz  wtóry  przyjąć  ją w ciągu  dniu.

3.  W Wtorek 26  grudnia  drugi  dzień  Bożego  Narodzenia  obchodzić  

    będziemy UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEGO  SZCZEPANA,  PIERWSZEGO  

    MĘCZENNIKA

                 Msze  św.  zostaną  odprawione  o  godz.  7.30,  9.30, 11.00, 13.00  i  o 18.00.  

                 Ofiary   składane  do koszyka  w  tym  dniu  są  przeznaczone  na  potrzeby  

                 K.U.L. i  innych  uczelni  katolickich

                 W  Środę po  uroczystości Bożego  Narodzenia  rozpoczynamy nawiedzenie

                 duszpasterskie rodzin w parafii.. Plan  kolęd  jest  wywieszony w  gablocie i

                 na  Internecie.

                 W  domu na  czas  kolęd przygotowujemy  stół  przykryty  białym  obrusem,  

                 na  nim  krzyż, zapalone  świece, wodę  święconą i  kropidło

                 W Czwartek  obchodzić  będziemy  Święto  Świętych Młodzianków

                  Męczenników

                  W  Niedzielę  31 grudnia obchodzić  będziemy  ŚWIETO  ŚWIĘTEJ  

                  RODZINY: JEZUSA, MARYI I  i  JÓZEFA

             4.  Podać  plan  kolęd  na  ten  tydzień.

Na  czas  Kolęd   nie  będzie  czynne  biuro  parafialne  w  Środę,  ani  nie  będą  się  odbywały  katechezy  w  Salce  katechetycznej.  Nie  będzie  też  Adoracji  Najśw.  Sakramentu  w  Czwartek .  Wstrzymane  są  też  inne  zajęcia  na  czas  kolęd  

5.   „Bóg  zapłać”  paniom  z  ulicy Stokłosy za   posprzątanie   kościoła  w  

     minionym tygodniu Proszę  o  sprzątanie   kościoła w tym  tygodniu  parafian   z  

     ulicy  Fund  II ABC,  a  w  przyszłym  tygodniu   parafian  z  ulicy   

     Smengorzyńskiej  cz  I-a

6.   Rozprowadzamy  kolejny  nr.  czasopism;  „Gość  Niedzielny”,   i  „Niedziela”,  

     „Miłujcie się”, „Idziemy”  i  „Mały  Gość  Niedzielny.  Można  nabyć  jeszcze:  

     Opłatek i  Świece  „Caritasu”

            7.    Intencje  Mszalne  na  osobnej  karcie

            


III NIEDZIELA ADWENTU 17.12.2017 R.P.

      „Bóg  zapłać” za  ofiary  złożone  podczas  rozprowadzania  opłatka  i  na    

         budowę kościoła                                    

    Zapowiedzi  przedślubne  są  wywieszone  w  Gablocie.  Proszę  o  modlitwę  w  intencji  narzeczonych

 1. W trzecim  tygodniu Adwentu modlimy się szczególnie o Zycie chrześcijańskie

rodzin                                    

2.  Msze  św.  „R o r a t y”  są  odprawiane  codziennie  od  Poniedziałku  do  Piątku                        

o  godz  18.00,  w  Sobotę  8.00

W  Środę po wieczornej Mszy  św  Nowenna do Matki  Bożej  Nieustającej Pomocy

Pouczenie  o  sakramencie  Chrztu  św  w  Środę  po   wieczornej  Mszy  św.

W  Sobotę  od  godz.  8.30  nawiedzenie  chorych  w  parafii

3.  Okazja do Spowiedzi św  przed  Uroczystością Bożego Narodzenia  codziennie    

    

     przed ranną  Mszą św i od  godz.  17.00  przed  każda  Mszą  św.

 

 4.  Bóg zapłać  za  posprzątanie kościoła  paniom    

 

      Proszę  o   sprzątanie  kościoła    w  tym  tygodniu  parafianom  z  ulicy Stokłosy  

  

      a  przyszłym  tygodniu  parafian    z  ulicy Fund  II ABC                                                                                                                    


5.  Przy  wyjściu  z   Kościoła po  Mszach    można  nabyć  świece  Caritasu                       

       rozprowadzane  przez młodzież , a  na  stoliku  przy  drzwiach  są  wyłożone  

       czasopisma     „Gość  Niedzielny”,  „Mały  Gość  Niedzielny”,  „Niedziela”,  „

       Idziemy”  i  „Miłujcie  się”

  6.  Paczki  dla  osób  które  się zgłosiły  i  jeszcze  dziś  się  zgłoszą będą  do  odbioru  w  Piątek  po  wieczornej  Mszy  św.


7.  Intencje  Mszalne  na  osobnej  karcie.

   


II NIEDZIELA ADWENTU 10.12.2017 R.P.

             Z a p o w i e d z i  p r z e d ś l u b n e

    Są  wywieszone  w  gablotce.  Proszę  o  zapoznanie  się  z  nimi,  a  także  o  modlitwę  

     w  intencji  narzeczonych.

                               O g ł o s z e n i a

    2.   W  tych  dniach  pamiętamy  o  modlitwie  za  Kościół  na  Wschodzie.   Zbiórka  

          na  pomoc   Kościołowi  na  Wschodzie dziś  do  puszek  umieszczonych  przy  

          drzwiach  wyjściowych  kościoła.  

          Polecamy  tę  zbiórkę  waszej  ofiarności.

3.  W  tym tygodniu  obchodzimy

      Środa:              Wspomnienie  św. Łucji, dziewicy i męczennicy

                                Po  wieczornej Mszy  św  Nowenna  Do  matki  Bożej  Nieust.  

                                Pomocy.

                                W  tym  dniu   przypada 36 rocz. wprowadzenia  stanu wojennego

                                w  Polsce.

                                Módlmy  się  za ofiary tamtych wydarzeń.                          

      Czwartek:        Wspomnienie  Świętego Jana od Krzyża, prezbitera i doktora

                                Kościoła

                                    Po Mszy  św  godzinna  adoracja Najświętszego  Sakramentu

    4.   Msze  św.  Roratnie  codziennie  o  godz.  18.00  do  Piątku,  w  Sobotę  o  godz.  

         8.00  rano

5.   Bóg  zapłać  za  posprzątanie  kościoła w  minionym  tygodniu  parafianom  z  

      ulicy  Szafranowej.  Proszę  o  sprzątanie   kościoła  w  nadchodzącym  

      tygodniu  parafian  z  ulicy  Fund  I  ABC  a  w  przyszłym  tygodniu  Parafian  z  

      ul  Stokłosy

    6.   Można  nabywać świece  „Caritasu”   duże  i  małe. Cena  

          małej  świecy  7  złotych,  a  dużej  17  złotych.  Na  stoliku  przy  wyjściu  z  

    kościoła  znajdują  się  czasopisma:  „Gość  Niedzielny”,  „Niedziela”,  

   „Idziemy”  i  „Miłujcie  się”  

   7.   Plan  Kolęd  jest wywieszony  w  Gablotce

         Nawiedzenie  Kolędowe  parafian  rozpocznie  się  po  ŚWIĘTACH  BOŻEGO  

         NARODZENIA.  Tak  jak  w  ubiegłych  latach  tylko  przez  ogłoszenia  i  

         wywieszenie  planu  w  Gablotce  powiadamiamy  parafian  o  terminie  Kolędy.

         Proszę  się  więc  zapoznać  z  tym  poprawionym  planem.  Jeśli  są  jeszcze  jakieś  

         pomyłki  to  proszę  o  ich  zgłaszanie.

   8.   Intencje  Mszalne  w  tym  tygodniu  na  osobnej  karcie

      Można  nabyć  opłatek,  jeszcze  po  Mszach  św,

9.  Komunikat  do  odczytania.

I NIEDZIELA ADWENTU 03.12.2017 R.P.

 1. Od  Poniedziałku  do   Piątku  Msze  św.  Roraty  będą  odprawiane  o  godz.  18.00,  w  Sobotę  zaś  Msza  św. Roraty  będzie  odprawiona  o godz.  8.00  rano.      

 2. W  tym tygodniu  obchodzimy:

Poniedziałek:  Św.  Barbary  wspomnienie

Środa:              Św.  Mikołaja wspomnienie

                         Nowenna do Matki  Bożej Nieust. Pomocy  po wieczornej  

                         Mszy  św,  a  po  niej  spotkanie zaś  z  rodzicami  dzieci  do