Wydarzenia

ogloszenia

msze

biuro

kontakt

albert

W związku z licznymi pytaniami i niedopowiedzeniami odnośnie świętowania Halloween w Pozytywnej Szkole Podstawowej, jako jej nauczyciele, pragniemy przedstawić stanowisko w tej sprawie:

 1. Nie bierzemy żadnego udziału w organizacji oraz nie popieramy imprezy halloweenowej opisanej w ogłoszeniu Dynie & anioły, na stronie szkoły. Uważamy, że nie jest ona zgodna z wartościami i zasadami, które ma przekazywać szkoła, a które są zawarte w dokumentach szkoły. Promuje bowiem zło i brzydotę, zamiast dobra i piękna.
 2. Uważamy, że nie jest zgodny z wartościami szkoły również konkurs, który ma się odbyć w przyszłym roku, a który został odroczony w roku obecnym, polegający na najstraszniej udekorowaną salę.
 3. Wyrażamy ubolewanie nad tym, że w szkole, w której propaguje się wzajemny dialog i poszanowanie dochodzi do sytuacji, w której niektórzy rodzice, chcąc ochronić swoje dzieci przed uczestnictwem we wspomnianej imprezie, nie posyłają swoich pociech do szkoły w dniu imprezy.
 4. Należy zwrócić uwagę, że czym innym jest nauczanie kultury danego kraju w ramach przedmiotu lekcyjnego oraz realizowanej podstawy programowej, a czym innym jest jej celebrowanie, świętowanie

 

Z poważaniem

Zespół katechetów

 

Uzasadnienie

We wspomnianym ogłoszeniu używane są następujące stwierdzenia:

 1. konkurs na najładniejszą, czytaj najszkaradniejszą dynię
 2. w ustaleniu z wychowawcą klasy uczniowie oddadzą się twórczej pasji tak, aby zeszpecić wszelkie estetyczne walory warzywa w poszukiwaniu artystycznych wartości
 3. Komisja ogłosi zwycięzcę, który za ten akt barbaryzacji...
 4. Owoce, przepraszam warzywa tej kreacji, czytaj degradacji...

pośród których występują wyrazy, których znaczenie możemy odnaleźć w Słowniku Języka Polskiego:

 1. Szkaradny: «budzący wstręt pod względem fizycznym», «bardzo zły pod względem moralnym», «dokuczliwy, uciążliwy»
 2. Zeszpecić: «wpływać ujemnie na wygląd czegoś lub kogoś»
 3. Degradacja: «proces niszczenia środowiska i jego zasobów»
 4. Barbaryzacja: «zdziczenie, upadek cywilizacji»

W Statucie Szkoły odnajdujemy natomiast następujące punkty:

 • Paragraf 3 p. 3  - szkoła pełni funkcję kulturotwórczą, tworząc warunki umożliwiające harmonijny rozwój wszystkich sfer aktywności człowieka
 • Paragraf 41 p. 1 – do zadań nauczycieli należy: zapewnienie higienicznych warunków pracy oraz dbanie o powierzone pomieszczenia
 • Paragraf 69 p. 4 (k, l, n, o) – do obowiązków ucznia należy: dbałość o ład, porządek oraz o schludny wygląd, przeciwdziałanie wszelkim przejawom dewastacji i wandalizmu, ochronę przyrody

W Programie Wychowawczym Szkoły odnajdujemy

 • Cele szczegółowe wychowania (6,9): Przygotowanie do dokonywania wyborów moralnych i etycznych i Kształtowanie postawy ekologicznej.
 • Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspomagając i uzupełniając rodziców, powinni dążyć do tego, aby uczniowie: 1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym); 2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.

Ponadto na Librusie mogliśmy w ostatnim czasie przeczytać reklamę książki "12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach", w której czytamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że priorytetami w tym roku szkolnym są m. in. upowszechnianie czytelnictwa, kształtowanie postaw i wychowanie do wartości.

 

Więcej informacji na temat Halloween w oddzielnym artykule: Kilka infromacji na temat Halloween

 

kromka

przewodnik katolicki

ekai

deon

Dane kontaktowe

Parafia pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego
ul. św. Brata Alberta 22
Gdańsk 80-298

tel. (0-58) 349-55-22