Wydarzenia

ogloszenia

msze

biuro

kontakt

albert

instalacja ołtarza

Zobacz zdjęcia: tutaj

rzym2016

W dniach od 18-24 paździenika, w grupie trzynastu osób udaliśmy się na Pielgrzymkę Narodową do Rzymu. Po 30-godzinnej podróży autokarem, która była nie lada wyzwaniem dotarliśmy do upragnionego miejsca, Wiecznego Miasta. Z dworca autobusowego Tiburtina udaliśmy się komunikacją miejską na miejsce noclegu - Parafię św. Pankracego na Zatybrzu. Następnie było już tylko zwiedzanie i poznawanie niesamowitego dziedzictwa europejskiej kultury i początków chrześcijaństwa. Zobaczyliśmy kolejno: Katakumby św. Kaliksta, Termy Karakalli, Bazylikę większą Santa Maria Maggiore, Bazylikę św. Praksedy, Schody święte wraz z Kaplicą Sancta Sanctorum, Bazylikę większą św. Jana na Lateranie, Plac św. Piotra, Piazza Navona z Fontanną Czterech Rzek, Panteon, Bazylikę większą św. Pawła za Murami, Kościół Santo Spirito in Sassia (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia), Bazylikę św. Piotra, Grób św. Jana Pawła II w Kaplicy św. Sebastiana, Piazza del Popolo, Schody Hiszpańskie.

W związku z licznymi pytaniami i niedopowiedzeniami odnośnie świętowania Halloween w Pozytywnej Szkole Podstawowej, jako jej nauczyciele, pragniemy przedstawić stanowisko w tej sprawie:

 1. Nie bierzemy żadnego udziału w organizacji oraz nie popieramy imprezy halloweenowej opisanej w ogłoszeniu Dynie & anioły, na stronie szkoły. Uważamy, że nie jest ona zgodna z wartościami i zasadami, które ma przekazywać szkoła, a które są zawarte w dokumentach szkoły. Promuje bowiem zło i brzydotę, zamiast dobra i piękna.
 2. Uważamy, że nie jest zgodny z wartościami szkoły również konkurs, który ma się odbyć w przyszłym roku, a który został odroczony w roku obecnym, polegający na najstraszniej udekorowaną salę.
 3. Wyrażamy ubolewanie nad tym, że w szkole, w której propaguje się wzajemny dialog i poszanowanie dochodzi do sytuacji, w której niektórzy rodzice, chcąc ochronić swoje dzieci przed uczestnictwem we wspomnianej imprezie, nie posyłają swoich pociech do szkoły w dniu imprezy.
 4. Należy zwrócić uwagę, że czym innym jest nauczanie kultury danego kraju w ramach przedmiotu lekcyjnego oraz realizowanej podstawy programowej, a czym innym jest jej celebrowanie, świętowanie

 

Z poważaniem

Zespół katechetów

 

Uzasadnienie

We wspomnianym ogłoszeniu używane są następujące stwierdzenia:

 1. konkurs na najładniejszą, czytaj najszkaradniejszą dynię
 2. w ustaleniu z wychowawcą klasy uczniowie oddadzą się twórczej pasji tak, aby zeszpecić wszelkie estetyczne walory warzywa w poszukiwaniu artystycznych wartości
 3. Komisja ogłosi zwycięzcę, który za ten akt barbaryzacji...
 4. Owoce, przepraszam warzywa tej kreacji, czytaj degradacji...

pośród których występują wyrazy, których znaczenie możemy odnaleźć w Słowniku Języka Polskiego:

 1. Szkaradny: «budzący wstręt pod względem fizycznym», «bardzo zły pod względem moralnym», «dokuczliwy, uciążliwy»
 2. Zeszpecić: «wpływać ujemnie na wygląd czegoś lub kogoś»
 3. Degradacja: «proces niszczenia środowiska i jego zasobów»
 4. Barbaryzacja: «zdziczenie, upadek cywilizacji»

W Statucie Szkoły odnajdujemy natomiast następujące punkty:

 • Paragraf 3 p. 3  - szkoła pełni funkcję kulturotwórczą, tworząc warunki umożliwiające harmonijny rozwój wszystkich sfer aktywności człowieka
 • Paragraf 41 p. 1 – do zadań nauczycieli należy: zapewnienie higienicznych warunków pracy oraz dbanie o powierzone pomieszczenia
 • Paragraf 69 p. 4 (k, l, n, o) – do obowiązków ucznia należy: dbałość o ład, porządek oraz o schludny wygląd, przeciwdziałanie wszelkim przejawom dewastacji i wandalizmu, ochronę przyrody

W Programie Wychowawczym Szkoły odnajdujemy

 • Cele szczegółowe wychowania (6,9): Przygotowanie do dokonywania wyborów moralnych i etycznych i Kształtowanie postawy ekologicznej.
 • Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspomagając i uzupełniając rodziców, powinni dążyć do tego, aby uczniowie: 1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym); 2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.

Ponadto na Librusie mogliśmy w ostatnim czasie przeczytać reklamę książki "12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach", w której czytamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że priorytetami w tym roku szkolnym są m. in. upowszechnianie czytelnictwa, kształtowanie postaw i wychowanie do wartości.

 

Więcej informacji na temat Halloween w oddzielnym artykule: Kilka infromacji na temat Halloween

 

Lista nieobecności na zajęciach:

Imię Nazwisko  Liczba nieobecności
Aleksandra A
Adrian A 4
Alicja B 2
Mariusz B
Julianna B 2
Jakub B 1
Szymon B 1
Karolina B 1
Wojciech C 1
Dominika C 1
Paulina C
Dominika Cz 1
Anna D 1
Julia D 1
Zofia D
Kalina D 1
Wiktoria D
Gracjan D 1
Anna D
Maja F 1
Stanisław F
Igor G 2
Nicole G 2
Szymon G 1
Aleksandra G 1
Marcel H 3
Oliwia H 3
Aleksander H
Anna I
Izabela I
Olgierd I 2
Patrycja J
Maja J 1
Damian J 1
Juliana J 1
Amelia J 4
Karol K 2
Maksymilian Jacek K 2
Roch K 1
Magdalena K 2
Przemysław K
Katarzyna K
Kacper K
Marcel K 3
Maja K 1
Bartosz K
Jan Marek K
Julia K
Martyna K 3
Maciej K
Emilia K 1
Natalia L
Amelia L 4
Paulina L 2
Tymon L
Mateusz Marek L 1
Bartosz Ł 3
Bartosz M 1
Sebastian M 4
Kacper M
Natan M 2
Ksawery M 1
Bartosz M 1
Agata M
Zuzanna M 1
Cezary M 1
Iga M 4
Karina M 1
Mateusz O 1
Aniela O
Agata O
Małgorzata O
Agata P
Michał P 2
Jakub P 4
Maksymilian P 1
Julia R
Maria R 1
Bastian R 1
Viktoria R 1
Bartosz Rz 2
Igor S
Olga S 2
Martyna S 1
Wiktoria S
Dawid S 1
Aleks S
Hanna S
Michał S 1
Kaja S 3
Maciej T
Tymon Wojciech T
Eliza U 1
Kamil U 1
Filip W 1
Igor W
Amelia W
Aleksandra W
Oliwia W 1
Mikołaj Stanisław W 1
Mikołaj W 1
Alicja Z
Klaudia Maria Z
Ksawery Z 1

21089

11.09.2016

 

3.09.2016

Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski w dniach 20-23 X 2016 planowana jest NARODOWA PIELGRZYMKA DO RZYMU Z OKAZJI 1050-LECIA CHRZTU POLSKI pod hasłem : Gdzie chrzest, tam nadzieja. Punktem centralnym pielgrzymki będzie spotkanie z Papieżem, przewidywane na 22 października 2016 r. o godzinie 10.00 w auli Pawła VI. Chcemy jako parafia uczestniczyć w tych wydarzeniach. W związku z tym przygotowaliśmy propozycję wyjazdu, nastawioną na minimalizację kosztów. Należy pamiętać, że proponowane warunki dla niektórych mogą być zbyt trudne. Zapisy do 19 września.

sdm01

To był niesamowity czas, który na długo pozostanie w naszej pamięci, może nawet do końca życia. Spotkanie z młodzieżą z całego świata oraz z Ojcem Świętym dało nam radość, siły i nadzieję na nowe, lepsze jutro. To piękne, że w Kościele Chrystusowym jest tak wiele młodych osób, które swoim entuzjazmem potrafią zarażać innych.

kolonie

W dniach od 6-15 sierpnia przeżyliśmy piękne kolonie górach. Nasza grupa liczyła 24 osoby, wliczając troje wychowawców. Przedział wiekowy uczestników mieścił się od 9-13 lat. Mieszkaliśmy w tym samym miejscu, co w zeszłym roku, mianowicie w ośrodku kolonijnym Kominekw Białym Dunajcu.

DSCF4377

 

Od 13 do 19 lipca wzięliśmy w spływie kajakowy rzeką Wieżycą. To już nasza trzecia edycja tej formy wajacyjnego wypoczynku, organizowanego przez firmę ekajakowo. Tym razem w wyprawie wzięło udział 18 osób, w większości rodziców z dziećmi. Poraz pierwszy do naszej męskiej ekipy dołączyły trzy dziewczyny, które zaskoczyły wszystkich swoją determinacją w pokonaniu wodnego wyzwania. Trzeba powiedzieć, że były dzielne i spisały się na medal, nie tylko w aspekcie gotowania :) Początek spływu był dość trudny ze wględu na silne opady, jednak w drugiej części mogliśmy przeżyć wpaniały czas na pięknym łonie natury.

kromka

przewodnik katolicki

ekai

deon

Dane kontaktowe

Parafia pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego
ul. św. Brata Alberta 22
Gdańsk 80-298

tel. (0-58) 349-55-22